Professorenwijk-oost rioolwerkzaamheden, fase 2 (2024-142)

11 juni 2024, 16:34

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte – de straten, stoepen en delen van het groen – opnieuw ingericht. De werkzaamheden in het tweede deel van de wijk (tussen de van Vollenhovenkade, Meijerskade, Hazewinkelstraat en Burggravenlaan) gaan deze zomer van start. Op 22 mei was er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. De presentatie die de gemeente en de aannemer op die avond gaven, kunt u bekijken op doemee.leiden.nl.

Planning en communicatie

Op maandag 15 juli 2024 start aannemer Van der Werff Infra met de werkzaamheden zoals aangegeven op bijgevoegde faseringstekening. Minimaal een week voor de start van een nieuwe fase krijgen de aanwonenden een brief, zodat ze weten dat we bij hen in de straat gaan beginnen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2025 klaar.

Bouwdepots

Tijdens de werkzaamheden maakt de aannemer gebruik van twee bouwdepots. Eén locatie is bij de Lorentszschool en de ander op de groenstrook bij de Meijerskade. Door het gebruik van twee depots verminderen we het aantal verkeersbewegingen van bouwverkeer door de wijk.

BouwApp

Om u goed te informeren tijdens de werkzaamheden, maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze gratis omgevingsapp houden wij u op de hoogte van dingen als de locatie van het bouwdepot, de voortgang van onze werkzaamheden, eventuele wijzigingen in de planning, omleidingen en overlast. U kunt de BouwApp downloaden via uw vertrouwde app store.

Contact

Hebt u vragen? Stel ze via het contactformulier t.a.v. Francis Nauman, of bel 14 071.