Meer groen in de stad - (2024-056/059/061)

11 maart 2024, 13:15

Leiden is een dichtbevolkte stad: mens en dier wonen er graag. En met extra groen en nieuwe leefgebieden voor stadsdieren houden we onze stad zo leefbaar mogelijk. Om ervoor te zorgen dat onze stadsdieren graag in Leiden blijven wonen, investeren we in hun leefgebieden. Meer groen betekent meer schuil- en voedselplekken voor de dieren in de stad. Zo biedt het straatgroen een fijne leefomgeving voor egels en in struiken broedende vogels als de merel en de roodborst. Deze soorten doen het momenteel slecht doordat er steeds minder struiken en struwelen  langs de straten te vinden zijn. Meer groen zorgt er ook voor dat het regenwater gemakkelijk kan weglopen en het houdt het water langer vast in de ondergrond. Bomen en struiken zorgen ook voor schaduw en verkoeling.

Uitvoering aanleg struwelen

Bij u in de buurt is de mogelijkheid om het straatgroen aan te vullen met struikgewas. In november 2023 zijn we met omwonenden in gesprek gegaan over de plannen om extra struwelen toe te voegen. Inmiddels zijn de reacties beantwoord en waar mogelijk verwerkt in het plan. Op de achterkant van deze brief vindt u het definitieve ontwerp. Tussen maandag 18 maart en vrijdag 5 april zal de aannemer het nieuwe groen aanplanten. We hebben gekozen voor struiken met een grote natuurwaarde in afwisselende samenstelling.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie