Maredijk - snoeiwerkzaamheden speeltuin (2024-045)

26 februari 2024, 16:08

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de speeltuin Rondom de Maredijk. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

In de speeltuin Rondom de Maredijk gaan we bomen knotten. Bomen knotten houdt in dat de takken van de boom worden teruggesnoeid naar de oorsprong. 

Wanneer gaan we dit doen

De werkzaamheden worden uitgevoerd op donderdag 29 februari. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Het deel waar gewerkt wordt in de speeltuin is tijdens de werkzaamheden in verband met de veiligheid afgesloten. Om ruimte te maken voor de houtversnipperaar plaatsen we een parkeerverbod op de Maredijk. Op het bord is duidelijk leesbaar ‘van en tot wanneer’ de parkeerplaats vrij moeten zijn.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 – 55 13 18 47. Of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Theo Jonker
Opzichter Groen
Cluster Beheer