Informatiebijeenkomst inrichting Oosterkerkstraat, Kerksteeg en Ir. Driesenstraat (2024-023)

29 januari 2024, 13:34

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe inrichting voor de Oosterkerkstraat, Kerksteeg en Ir. Driessenstraat. In 2018 was hiervoor een plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het project lag daarna stil en we pakken nu de draad weer op. We willen deze lange weg tussen de Zijlsingel en de Hooigracht een flinke opknapbeurt geven. Hoe kunnen we deze straten veiliger, mooier en groener maken? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen auto- en fietsverkeer? Hoe kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers? We bespreken het graag met u.

Informatiebijeenkomst

Datum:               Dinsdag 13 februari 2024

Tijd:                    19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

Plaats:                Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23

Programma

We starten de bijeenkomst met een presentatie van het project: Wat is er aan dit project vooraf gegaan? Wat zijn nu de uitgangspunten voor het ontwerp? Aan welke regels moeten we ons houden? Hoe kunnen we met uw suggesties en ideeën het basisontwerp verder uitwerken? Na deze presentatie buigen we ons in kleinere groepen over de kaart: Wat vindt u belangrijk voor de nieuwe inrichting? Welke knelpunten ziet u? En welke oplossingen?

18:45 uur             Inloop

19.00 uur             Welkom en presentatie project

19.30 uur             1e ronde gesprekstafels

20.00 uur             Pauze

20.15 uur             2e ronde gesprekstafels

20.45 uur            Samenvatting, vragen & vervolg

21:00 uur             Einde

Aanmelden participatiegroep

Wilt u ook na deze bijeenkomst meedenken over de het ontwerp, dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep. U kunt zich hier tijdens de informatiebijeenkomst voor opgeven of een e-mail sturen naar autoluw@leiden.nl.

Autoluwe binnenstad

Dit project is onderdeel van de Agenda Autoluwe Binnenstad. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en economisch vitale binnenstad. Hierbij stimuleren we het gebruik van schone vormen van vervoer zoals de fiets.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare
Projectmanager Nieuwe inrichting Oosterkerstraat-Driessenstraat