Hazewindsteeg 2-4 - Uitnodiging informatiebijeenkomst (2023-338)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 december 2023, 14:20

Met deze brief nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 16 januari 2024 over de nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg 2-4. Op de informatieavond hoort u meer over de plannen voor de nieuwe muziekschool en maken we graag kennis met u. Ook de directie van BplusC is aanwezig en zal wat meer vertellen over haar plannen voor de nieuwe muziekschool.

Project Muziekschool

De gemeente Leiden is samen met BplusC een project gestart voor een nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg. De muziekeducatie met alles wat daarbij hoort, verhuist naar het voormalige pand van de Leidse Volksuniversiteit op de hoek van de Oude Vest en de Hazewindsteeg. Daar komt een betaalbare, multifunctionele en duurzame plek waar zo veel mogelijk Leidenaren van jong tot oud met muziek bezig kunnen zijn. Zowel de Muziekschool, op het Rapenburg, als het Muziekhuis, op de Middelstegracht, verhuizen naar het pand aan de Hazewindsteeg, achter de Leidse Schouwburg.

Alle muzieklessen worden in de toekomst verplaatst naar dit nieuwe pand. Net als de programmering van het muziekhuis. Naast het prachtige podium van de Leidse Schouwburg. Zo ontstaat er een nieuw cultuurhuis. Dit past goed in het Leidse cultuurkwartier.

Onderzoeken

Voor het zover is moet er nog veel verbouwd worden op de huidige locatie. De gemeente werkt nu aan een programma van eisen en doet diverse onderzoeken om te zien of alles mogelijk is. Natuurlijk is er ook aandacht voor zaken als geluid, fietsparkeren en de inrichting van de openbare ruimte.

Planning

Deze projectfase wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 afgerond met een besluit, een zogenaamd Kaderbesluit. Hierin beschrijft het college van burgemeester en wethouders de kaders waarbinnen de plannen voor de muziekschool verder worden uitgewerkt. Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt, vindt in de volgende fase de aanbesteding voor het ontwerp en de verbouwing plaats.

Uitnodiging

Wij kunnen ons voorstellen dat u als omwonende vragen of zorgen heeft die u graag wilt delen. Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.

  • Locatie: Stadhuis Leiden
  • Wanneer: dinsdag 16 januari 2024
  • Tijd: van 19.00 – 20.00 uur

De inloop is vanaf 18.45 uur.

Er komt een klankbordgroep zodat omwonenden al in een vroeg stadium kunnen meedenken en adviseren over de planvorming. Er heeft zich al een aantal geïnteresseerden hiervoor gemeld, maar tijdens de bijeenkomst kunt u ook aangeven of u namens de buurt in deze klankbordgroep zitting wilt nemen.

Aanmelden

Kunnen we u verwachten op dinsdag 16 januari a.s.? Wij vragen u zich per e-mail aan te melden voor de bijeenkomst bij Linda van Kooperen, L.van.kooperen@leiden.nl. U kunt bij haar ook uw interesse in deelname aan de klankbordgroep kenbaar maken. Dat kan ook nog na de bijeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bart van den Berg

Margot Simons

Projectmanagers gemeente Leiden