Franchimontlaan/Melchior Treublaan - bewonersbijeenkomst definitief ontwerp groen (2024-112)

10 mei 2024, 14:05

In de brief van 7 februari 2024 hebben we het voorlopig ontwerp voor het vergoenen van de hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan gepresenteerd. U werd gevraagd een reactie te geven op het ontwerp. Via deze weg willen we u bedanken voor uw reactie, betrokkenheid en enthousiasme om de straat groener te maken.

Uitgangspunten ontwerp

Voor de volledigheid staan hieronder nogmaals de uitgangspunten voor het vergroenen van de hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan:

  • Toevoegen van extra groen voor meer biodiversiteit.
  • Door tegels te vervangen voor groen wordt hittestress tegengegaan.
  • Door groenvakken aan te brengen, kan het regenwater beter worden opgevangen.
  • Toevoegen van bomen zorgt voor meer schaduw. Ook vergroot dit de leefbaarheid en gezondheid.
  • Het vergroten van de boomspiegels zorgt voor meer groen. De boomspiegels veranderen hierdoor in kleurrijke plantvakken met verschillende soorten heesters en vaste planten.
  • Met het vergroeningsplan hopen we een aantrekkelijke belevingsroute voor de buurt te creëren en zal er een natuurlijk route ontstaan richting polderpark Cronesteyn.

Bewonersbijeenkomst en het definitieve ontwerp

Uw aanvullingen hebben we, waar mogelijk, verwerkt in het definitieve ontwerp. Dit ontwerp willen wij graag aan u presenteren. Hierbij nodig ik u uit om op woensdag 22 mei 2024 van 16.00 tot 17.30 uur met ons verder te praten over het ontwerp. Wij staan voor u klaar op de hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan. Wilt u deze datum in uw agenda noteren?

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Projectleider Vergroening & Bewonersparticipatie

Gemeente Leiden