Driemanschapskade-Van Limburg Stirumstraat - werkzaamheden (2024-007)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
23 januari 2024, 14:30

De gemeente Leiden is van plan werkzaamheden uit te voeren aan het kruispunt met de Driemanschapskade en Van Limburg Stirumstraat. De verkeersveiligheid op het fietskruispunt wordt bedreigd door het te snelle naderen van fietsers bij het kruispunt, wat aanleiding geeft tot zorg vanwege het risico op onveilige situaties.

Wat gaat er gebeuren?

Het trottoir van de voetgangers wordt doorgetrokken en het asfalt van de Van Limburg Stirumstraat wordt vervangen voor dezelfde stenen als het voetpad. Hierdoor wordt er een plateau gecreëerd wat de verkeerssituatie veranderd voor de fietsers. Dit zal zorgen voor het verlagen van de snelheid tijdens het naderen van het kruispunt. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 12 februari en nemen ongeveer twee weken in beslag. Stratenmakers bedrijf van Egmond B.V. heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van het werk.

Bereikbaarheid

Gedurende de werkzaamheden zal het fietskruispunt de Van Limburg Stirumstraat met de Driemanschapskade niet bereikbaar zijn via de fiets, maar wel te voet.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 09:00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Ginneken, werkvoorbereider
Team Stadsingenieurs