Burgerberaad: gemeente Leiden vraagt 150 inwoners om advies over de energietransitie

22 maart 2023, 11:15

Hoe kunnen we als gemeente en bewoners sneller stappen zetten richting minder en schonere energie? Deze vraag stelt gemeente Leiden via een burgerberaad aan Leidse inwoners. Honderdvijftig ingelote burgers denken straks mee en presenteren samen een voorstel met maatregelen.

Na de zomer is er voor het eerst in Leiden een burgerberaad. Gemeente Leiden wil inwoners graag betrekken bij de energietransitie. De energietransitie heeft namelijk invloed op de directe omgeving van Leidenaren, zoals hun woning en vervoersmiddelen. Met de inzet van een burgerberaad wil de gemeente haar inwoners meer betrekken bij dit thema.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie): “Dit burgerberaad is een nieuwe manier waarop inwoners kunnen meedenken over het energiebeleid. Om deel te nemen heb je geen speciale voorkennis van de gemeente of de klimaatdoelen nodig. Je praat mee vanuit jouw dagelijkse ervaring als inwoner van Leiden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende mensen meedoen om tot een breed gedragen advies te komen. En niet onbelangrijk, alle deelnemers zijn onafhankelijk en niet een vertegenwoordiging van een bepaalde partij of organisatie.”

Loting en voorbereiding

Inwoners worden geselecteerd via een gewogen loting en vormen daarmee een afspiegeling van de Leidse bevolking. De 150 deelnemers krijgen informatie over de energietransitie van experts, ervaringsdeskundigen, inspiratoren en ambtenaren en kunnen ook zelf actief informatie zoeken of aanvragen.

Het burgerberaad

Met de informatie kunnen de deelnemers nu samen aan de slag om de deelonderwerpen bepalen. Na deze eerste startbijeenkomst werken zij ideeën uit tot concrete voorstellen in drie sessies die om de drie weken plaatsvinden. Dit gebeurt in kleinere werkgroepen onder deskundige en onafhankelijke begeleiding van Leidse gesprekken, een burgerparticipatieplatform.

Voorstellen van het burgerberaad

In de laatste sessies delen de werkgroepen hun ideeën en stemmen ze. Bij een ruime meerderheid van stemmen komt een idee in het voorstel van het burgerberaad. Het college zal het voorstel van het burgerberaad voorzien van een advies op haalbaarheid en vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.

Planning

Het voorstel over het houden van een burgerberaad stuurt het college deze week aan de gemeenteraad. Zij bespreken dit vervolgens in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Voorafgaand hieraan is er ter informatie een themabijeenkomst voor inwoners, raadsleden en belanghebbenden. Iedereen is welkom. Aanmelden kan binnenkort via de website en andere gemeentelijke communicatiekanalen.