Bizetpad - uitnodiging bijeenkomt (2023-315)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 09:18

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst op 11 december over de ontwikkeling van het Bizetpad en omgeving. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u meer over de plannen voor het gebied. Ook horen wij graag van u welke suggesties en aandachtspunten u aan ons mee wilt geven voor het vervolgtraject.

Bijeenkomst ontwikkeling Bizetpad

  • Datum: Maandag 11 december 2023
  • Locatie: Wijkrestaurant Parelvissers, Bizetpad 8, Leiden
  • Aanmelding: Vrije inloop, aanmelden is niet nodig
  • Agenda: 19.30 uur: ontvangst met koffie en thee
  • 19.45 uur: start bijeenkomst
  • 21.00 uur: sluiting

Plannen in het kort

Op de locatie van de leegstaande school, gelegen tussen de appartementen aan het Pergolesipad en de zorgflat De Parelvissers, wil Woonstichting Ons Doel twee woongebouwen bouwen voor maximaal 100 woningen. Het gaat grotendeels om sociale woningbouw. De gemeente wil ook het park langs de Korte Vliet uitbreiden en meer bij de bestaande wijk betrekken. Ook zijn er plannen om scoutinggroep Waingunga en jeugdvereniging de Marnix in het gebied te huisvesten.

Voorgeschiedenis

In 2019 is een start gemaakt met de plannen voor het Bizetpad en omgeving. Destijds zijn er twee informatieavonden georganiseerd. Omwonenden konden hier meedenken over de kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. De aangedragen punten van omwonenden zijn meegenomen in de Nota van Uitgangspunten, die later in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van deze Nota van Uitgangspunten zijn de plannen voor het Bizetpad en omgeving in de afgelopen periode verder uitgewerkt.

Huidige stand van zaken

Om de woningbouw bij het Bizetpad mogelijk te maken moet de bestemming van de grond worden gewijzigd. Hiervoor is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 7 december 2023 6 weken ter inzage. U vindt meer informatie en het plan op www.leiden.nl/bizetpad . Hier kunt u ook tot uiterlijk 18 januari 2024 uw reactie doorgeven. De gemeente en Ons Doel nemen uw suggesties en aandachtspunten zoveel mogelijk mee in het ontwerptraject dat volgt.

Meer informatie

Wilt u vooraf al nadere informatie? Neem dan contact op met de gemeente, via tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Mede namens Esther Koelemeij van Ons Doel zien wij u graag op maandag 11 december!

Met vriendelijke groet,

Sylvia Weijers
Projectleider ontwikkeling Bizetpad