Bibliotheek BplusC Nieuwstraat - Uitnodiging informatiebijeenkomst (2023-337)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 december 2023, 14:15

Met deze brief nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 15 januari 2024 over de Bibliotheek BplusC aan de Nieuwstraat. Op de informatieavond hoort u meer over de mogelijke plannen voor de nieuwe bibliotheek en maken we graag kennis met u. Ook de directie van BplusC is aanwezig en zal wat meer vertellen over haar mogelijke plannen voor de nieuwe bibliotheek.

Project Bibliotheek BplusC

De huidige bibliotheek op de Nieuwstraat is wat betreft inrichting en concept verouderd. Samen met BplusC werkt de gemeente Leiden daarom aan de modernisering van de bibliotheek.

Een moderne bibliotheek is meer dan een plek waar boeken worden uitgeleend. Het is ook een ontmoetingsplek voor een leven lang leren. En voor het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden, creativiteit, samenwerken. Een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen graag komen. De nieuwe bibliotheek is een maatschappelijke huiskamer.

Scenario’s

De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar betere huisvesting van BplusC. Hierin is onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van de bibliotheek op de huidige plek of op andere locaties in de binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor de huidige locatie Nieuwstraat 4. De gemeenteraad heeft gevraagd om drie scenario’s uit te werken:

  1. Vernieuwing van de bibliotheek binnen het beschikbare budget.
  2. Een moderne bibliotheek met een standaard en functioneel afwerkingsniveau.
  3. Een moderne bibliotheek met een hoogwaardig afwerkingsniveau.

Planning

De drie scenario’s worden in de eerste helft van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gekozen scenario wordt vervolgens verder uitgewerkt. Daar willen we de directe omgeving en de gebruikers van de bibliotheek bij betrekken.

Uitnodiging

Wij kunnen ons voorstellen dat u als omwonende vragen heeft die u graag wilt stellen. Graag nodigen wij u daarom uit voor een informatiebijeenkomst.

  • Locatie: Stadhuis Leiden
  • Wanneer: maandag 15 januari 2024
  • Tijd: van 19.00 – 20.00 uur

De inloop is vanaf 18.45 uur.

Aanmelden

Kunnen we u verwachten op maandag 15 januari a.s.? Meld u zich dan per e-mail aan bij Linda van Kooperen, L.van.kooperen@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,
 

Bart van den Berg

Margot Simons

Projectmanagers gemeente Leiden