Ongewenst verhuurdergedrag melden

In de Wet goed verhuurderschap staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kan een huurder dit melden bij de gemeente.

Huurt u via een woningcorporatie? Doe de melding dan bij het meldpunt van de corporatie. Op de pagina woonoverlast melden onder de tab ‘overlast melden voor huurders van woningcorporaties’ vindt u de contactgegevens.

Wat kunt u melden?

Woondiscriminatie

Een verhuurder mag een huurder bijvoorbeeld niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke mening, afkomst, geslacht, handicap, of seksuele gerichtheid. Vermoedt u dat u wordt gediscrimineerd door uw verhuurder? Meld dit dan bij de gemeente.

Intimidatie

Dreigt uw verhuurder met geweld, met het afsluiten van gas, licht en/of water, of met het opzeggen van uw huurcontract? Meld het bij de gemeente.

3 of meer maanden borg vragen

Een verhuurder mag wettenlijk niet meer dan 2 maanden huur aan borg vragen. Vraagt de verhuurder om meer borg? Meld dit dan.

Geen koopovereenkomst op papier

Een huurcontract moet altijd op papier staan en ondertekend worden door de huurder en de verhuurder. Wil de verhuurder u geen huurcontract op papier geven? Meld dit bij de gemeente.

Te hoge servicekosten

De ver­huur­der is verplicht om in het huurcontract uit te leggen waarover u servicekosten betaalt. Uw ver­huur­der moet ook een jaar­lijk­se overzicht ge­ven van de opbouw van de ser­vi­ce­kos­ten. Betaalt u voor service die niet geleverd wordt door de verhuurder? Meld het bij de gemeente.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder

De rechten en plichten die u als huurder hebt, moeten op papier staan. De verhuurder mag ook geen bemiddelingskosten aan u doorberekenen. Doet een verhuurder dat wel? Meld het dan bij de gemeente.

Wat doet de gemeente met uw melding?

De gemeente bekijkt de melding en neemt contact met u op om te overleggen over vervolgstappen. In overleg met u kunnen gemeentelijke handhavers met de verhuurder in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over hoe de verhuurder wel aan de Wet goed verhuurderschap kan voldoen. Ook kunnen bijvoorbeeld boetes opgelegd worden. Of het huurteam Leiden wordt ingeschakeld. Het huurteam gaat dan in gesprek met de verhuurder.

Wat u hier niet kunt melden?

De gemeente informeert de verhuurder nooit over een melding zonder eerst te overleggen met de melder. U kunt daarom het best de melding het DigiD-formulier doen. Dan kan er in het vervolg van de afhandeling van de melding altijd contact zijn tussen gemeente en de melder. U kunt ook anoniem uw melding doen, maar dan kan er niet met u afgestemd worden en komt u niet te weten wat er met uw melding gedaan wordt.

Voor een aantal wijken en buurten gelden voor verhuurders aanvullende voorwaarden:

  • De huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale kale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
  • De verhuurder moet een onderhoudsplan hebben voor de gehuurde woning.

Deze aanvullende voorwaarden gelden in de volgende wijken:

  • Binnenstad Noord: de hele wijk
  • Binnenstad Zuid: Pieterswijk, Levendaal-West en Levendaal-Oost
  • Stationsdistrict: de hele wijk
  • Leiden Noord: de hele wijk
  • Bos & Gasthuiswijk: Haagweg-Noord
  • Merenwijk: Slaaghwijk en Merenwijk-Centrum
  • Morsdistrict: Transvaal

In deze wijken heeft uw verhuurder een verhuurvergunning nodig. Deze vergunning vraag uw verhuurder aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen.