Gevolgen regels woningmarkt voor huurders

Op deze pagina vindt u informatie over wat de regels uit de Wet goed verhuurderschap, de Huisvestingverordening en de Verhuurverordening voor u als huurder in Leiden betekenen. Het doel van deze regels is meer bescherming voor huurders.

Wet goed verhuurderschap en Verhuurverordening Leiden

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet is er om u als huurder beter te beschermen. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. U kunt informatie vinden bij de Rijksoverheid over de Wet goed verhuurderschap. Zo zijn er:

Ook is er een nieuwe Verhuurverordening in Leiden. De verordening regelt een vergunningsplicht, in delen van Leiden, voor het verhuren van een woning. Verhuurders moeten zich houden aan de regels van goed verhuurderschap. En met een verhuurvergunning kunnen we aanvullende eisen stellen aan verhuurders, zoals een eerlijke huurprijs en goed onderhoud van de woonruimte.

Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Huurders kunnen ongewenst gedrag van verhuurders bij de gemeente melden.

Huisvestingsverordening

Naast de Wet goed verhuurderschap en de Verhuurverordening heeft gemeente Leiden een aantal dingen veranderd in de Huisvestingsverordering. De gemeente wil dat Leiden een leefbare stad is en blijft. Daarom is het verplicht een vergunning te hebben voor het omzetten van een woonruimte naar kamers. In delen van Leiden geldt een maximum aantal woningen per straat die verkamerd mogen worden. In de wijken Transvaal, Noorderkwartier en De Kooi mag nieuwe verkamering niet.

Daarnaast is in de Huisvestingsverordering een opkoopbescherming ingevoerd voor heel Leiden. De opkoopbescherming regelt dat woningen met een WOZ-waarde onder of gelijk aan de bovengrens van de Nationale Hypotheek Garantie niet kunnen worden opgekocht om te verhuren. In 2024 is die grens onder of gelijk aan 435.000 euro. Hierdoor krijgen starters en doorstromers meer kans op een betaalbare koopwoning.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de vragen die u kunt hebben over de gevolgen voor u als huurder in Leiden.

De verhuurvergunning is in delen van Leiden nodig om een woonruimte te kunnen verhuren.  De voorwaarden voor deze vergunning zijn dat de verhuurder het pand goed onderhoudt, een juiste (maximale) huurprijs vraagt en zich als goed verhuurder gedraagt volgens de algemene regels van goed verhuurderschap:  

  1. Verhuurder mag niet discrimineren. 
  1. Verhuurder mag huurders niet bedreigen of intimideren. 
  1. De verhuurder vraagt maximaal 2 maanden kale huur als borg. 
  1. Een schriftelijk huurcontract is verplicht. 
  1. De verhuurder informeert huurders over rechten, borg, contactinformatie, meldpunt ongewenst verhuurgedrag, en servicekosten. 
  1. De verhuurder mag alleen wettelijk vastgestelde servicekosten rekenen. 
  1. De verhuurder laat de huurder geen bemiddelingskosten betalen. 

Voor u als huurder betekent dit dat u ervanuit mag gaan dat uw verhuurder zich aan de regels houdt en dat u prettig kunt wonen. Is dit toch onverhoopt niet het geval, meldt dit bij het meldpunt ongewenst verhuurdergedrag 

Meld het wanneer uw verhuurder zich niet als goed verhuurder gedraagt. De gemeente en Huurteam Leiden onderzoeken binnengekomen meldingen. Wanneer de verhuurder zich niet houdt aan de regels, kan de gemeente een waarschuwing geven, een last onder dwangsom opleggen of zelfs een bestuurlijke boete.  

In delen van Leiden zijn vergunningen nodig om een woonruimte te mogen verhuren.  Wilt u checken of uw verhuurder de juiste vergunningen heeft? Dit kunt u opzoeken op: officiële bekendmakingen. Zoek op uw woonadres. In de zoekresultaten kunt u zien welke vergunningen de gemeente verleend heeft. Staat uw adres hier nog niet tussen? Dan adviseren wij u om hierover contact op te nemen met uw verhuurder. 

De verhuurder moet vóór 1 juli een omzettingsvergunning aanvragen. Vraagt de verhuurder geen vergunning aan? Dan gaat de gemeente handhaven. De gemeente zal de verhuurder vragen de illegale situatie ongedaan te maken. Dit kan op 2 manieren. 1. De verhuurder vraagt alsnog een omzettingsvergunning aan. Dit is alleen mogelijk als het maximum aantal verkamerde woningen in de buurt nog niet is bereikt. 2. De verhuurder brengt het aantal kamerbewoners terug naar twee. Dan is er geen omzettingsvergunning nodig, zie de pagina Kamer- en hospitaverhuur. Mogelijk is er wel een verhuurvergunning nodig. 

Als de gemeente Leiden merkt dat uw verhuurder illegaal kamers verhuurt, gaat de gemeente de verhuurder aanschrijven. De verhuurder krijgt  een waarschuwing, bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de illegale situatie stopt.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunningen. De verhuurder moet de illegale situatie oplossen in goed overleg met de huurders. De verhuurder kan de boete of de dwangsom niet doorbelasten aan u als huurder. De gemeente zet bij handhaving geen huurders op straat.

Krijgt u van de verhuurder een huuropzegging nadat de gemeente heeft gehandhaafd? Vraag altijd juridisch advies voordat u een huuropzegging accepteert. Het is namelijk belangrijk om te controleren of u huurbescherming hebt. Huurteam Leiden kan hierbij helpen.  

De verhuurder moet vóór 1 juli 2024 een verhuurvergunning aanvragen. Doet hij dit niet? Dan treedt de gemeente handhavend op tegen de verhuurder. De gemeente schrijft de verhuurder aan om de illegale situatie ongedaan te maken. Dit kan op 2 manieren. 1. De verhuurder vraagt alsnog de verhuurvergunning aan. 2. De verhuurder stop het met verhuren van woonruimte in Leiden. Hiervoor moet de verhuurder wel rekening houden met bestaande huurders en hun rechten. Vraag advies aan het Huurteam Leiden.

Accepteer nooit zonder juridisch advies een huuropzegging. Belangrijk is om te controleren in hoeverre u huurbescherming heeft. Een verhuurder kan een contract voor onbepaalde tijd niet zomaar opzeggen. Daarvoor is een wettelijke reden nodig. Ook moet de verhuurder de huurovereenkomst laten ontbinden door een rechter wanneer u als huurder niet akkoord gaat met de huuropzegging.  Een tijdelijk huurcontract kan de verhuurder niet tussentijds opzeggen, maar alleen aan het einde van het contract. Huurteam Leiden kan juridisch advies geven over de huuropzegging en de huurbescherming. 

Bij Huurteam Leiden kunt u terecht met vragen over onder andere maximale huurprijzen, de afrekening servicekosten, achterstallig onderhoud in de woning, en nog veel meer. De gemeente wil dat huurders in Leiden goed, betaalbaar en veilig kunnen wonen. Daarom heeft zij Huurteam Leiden de opdracht gegeven huurders op de huurwoningmarkt gratis te helpen als verhuurders (mogelijk) de regels overtreden of hun huurders slecht behandelen.