Gevolgen regels woningmarkt voor huurders

Op deze pagina vindt u informatie over wat de regels uit de Wet goed verhuurderschap, de Huisvestingverordening en de Verhuurverordening voor u als huurder in Leiden betekenen. Het doel van deze regels is meer bescherming voor huurders.

Wet goed verhuurderschap en Verhuurverordening Leiden

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet is er om u als huurder beter te beschermen. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. U kunt informatie vinden bij de Rijksoverheid over de Wet goed verhuurderschap. Zo zijn er:

Ook is er een nieuwe Verhuurverordening in Leiden. De verordening regelt een vergunningsplicht, in delen van Leiden, voor het verhuren van een woning. Verhuurders moeten zich houden aan de regels van goed verhuurderschap. En met een verhuurvergunning kunnen we aanvullende eisen stellen aan verhuurders, zoals een eerlijke huurprijs en goed onderhoud van de woonruimte.

Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Huurders kunnen ongewenst gedrag van verhuurders bij de gemeente melden.

Huurt u via een woningcorporatie? Doe de melding dan bij het meldpunt van de corporatie. Op de pagina woonoverlast melden onder de tab ‘overlast melden voor huurders van woningcorporaties’ vindt u de contactgegevens.

Huisvestingsverordening

Naast de Wet goed verhuurderschap en de Verhuurverordening heeft gemeente Leiden een aantal dingen veranderd in de Huisvestingsverordering. De gemeente wil dat Leiden een leefbare stad is en blijft. Daarom is het verplicht een vergunning te hebben voor het omzetten van een woonruimte naar kamers. In bepaalde delen van Leiden geldt een maximum aantal woningen per straat die verkamerd mogen worden.

Daarnaast is in de Huisvestingsverordering een opkoopbescherming ingevoerd voor heel Leiden. De opkoopbescherming regelt dat woningen met een WOZ-waarde onder of gelijk aan de bovengrens van de Nationale Hypotheek Garantie niet kunnen worden opgekocht om te verhuren. In 2024 is die grens onder of gelijk aan 435.000 euro. Hierdoor krijgen starters en doorstromers meer kans op een betaalbare koopwoning.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de vragen die u kunt hebben over de gevolgen voor u als huurder in Leiden.

Op de pagina Woning veranderen in kamerverhuur staat in welke wijken een omzettingsvergunning nodig is. Kijk bij ‘Waar hebt u een vergunning nodig?’.

Op de pagina Verhuurvergunning goed verhuurderschap staat in welke wijken deze nodig is. Kijk bij ‘Waar hebt u een vergunning nodig?’.

In delen van Leiden zijn vergunningen nodig om een woonruimte te mogen verhuren. Wilt u controleren of uw verhuurder de juiste vergunningen heeft? Kijk dan bij de officiële bekendmakingen en zoek op uw woonadres. In de zoekresultaten kunt u zien welke vergunningen de gemeente verleend heeft. Staat uw adres hier nog niet tussen? Dan adviseren wij u om hierover contact op te nemen met uw verhuurder. 

De Regels van Goed Verhuurderschap staan beschreven op de pagina Verhuurvergunning goed verhuurderschap.

Als huurder mag u ervan uitgaan dat uw verhuurder zich aan deze regels houdt en dat u prettig kunt wonen. Meld het wanneer uw verhuurder zich niet als goed verhuurder gedraagt. De gemeente en Huurteam Leiden onderzoeken binnengekomen meldingen. Wanneer de verhuurder zich niet houdt aan de regels, kan de gemeente een waarschuwing geven, een last onder dwangsom opleggen of zelfs een bestuurlijke boete.

Als de gemeente Leiden merkt dat uw verhuurder illegaal kamers verhuurt, gaat de gemeente de verhuurder aanschrijven. De verhuurder krijgt  een waarschuwing, bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de illegale situatie stopt.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunningen. De verhuurder moet de illegale situatie oplossen in goed overleg met de huurders. De verhuurder kan de boete of de dwangsom niet doorbelasten aan u als huurder. De gemeente zet bij handhaving geen huurders op straat.

Krijgt u van de verhuurder een huuropzegging nadat de gemeente heeft gehandhaafd? Vraag altijd juridisch advies voordat u een huuropzegging accepteert. Het is namelijk belangrijk om te controleren of u huurbescherming hebt. Huurteam Leiden kan hierbij helpen.  

Accepteer nooit zonder juridisch advies een huuropzegging. Belangrijk is om te controleren in hoeverre u huurbescherming heeft. Een verhuurder kan een contract voor onbepaalde tijd niet zomaar opzeggen. Daarvoor is een wettelijke reden nodig. Ook moet de verhuurder de huurovereenkomst laten ontbinden door een rechter wanneer u als huurder niet akkoord gaat met de huuropzegging.  Een tijdelijk huurcontract kan de verhuurder niet tussentijds opzeggen, maar alleen aan het einde van het contract. Huurteam Leiden kan juridisch advies geven over de huuropzegging en de huurbescherming. 

Bij Huurteam Leiden kunt u terecht met vragen over onder andere maximale huurprijzen, de afrekening servicekosten, achterstallig onderhoud in de woning, en nog veel meer. De gemeente wil dat huurders in Leiden goed, betaalbaar en veilig kunnen wonen. Daarom heeft zij Huurteam Leiden de opdracht gegeven huurders op de huurwoningmarkt gratis te helpen als verhuurders (mogelijk) de regels overtreden of hun huurders slecht behandelen.