Snippergroen kopen

Hebt u een koopwoning in de gemeente Leiden? Dan kan uw woning grenzen aan stukken groen van de gemeente. Dit 'snippergroen' heeft in sommige gevallen geen functie meer voor de openbare ruimte. Voorheen werd, als u voldeed aan alle voorwaarden, door gemeente medewerking verleend om dit snippergroen te verkopen. Dat is nu veranderd.

Leiden heeft een grote opgave als het gaat om aanpassing aan de klimaatverandering. Al het openbaar groen en dus ook snippergroen moet behouden worden om invulling te geven aan deze enorme opgave. Daarom is het niet wenselijk om openbare stukken groen te privatiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal snippergroen worden verkocht.

Voorwaarden

Als u vindt dat er bij u sprake is van een uitzonderlijke situatie, moet u dit schriftelijk motiveren. Alle onderstaande voorwaarden zijn van toepassing om te bepalen of het groen uitgegeven kan worden als ‘snippergroen’.

De gemeente hanteert strenge voorwaarden. Deze voorwaarden gelden allemaal en altijd:

  • Het snippergroen grenst direct aan de grond bij uw woning. Als ook andere eigenaren grenzen aan de grond, vraagt u allemaal schriftelijk toestemming aan.
  • U bent eigenaar van de woning.
  • Het oppervlak van het snippergroen is niet groter dan 25% van de grond bij uw woning.
  • Het oppervlak van het snippergroen is niet meer dan 50 m².
  • U gaat de grond die u wilt kopen niet bebouwen maar gebruiken als tuin bij uw woning.
  • Er zijn geen nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water in of boven de grond aanwezig.
  • Er zijn geen bezwaren als het gaat om bijvoorbeeld verkeer, groen of vanuit het bestemmingsplan. In sommige gevallen kan de functie van het bestemmingsplan gewijzigd worden door een omgevingsvergunning aan te vragen.

Snippergroen huren

Alleen in uitzonderlijke gevallen verhuurt de gemeente een stuk grond. Wanneer verkoop niet mogelijk is in verband met aanwezigheid van nutsvoorzieningen. En de gemeente ziet ondanks de aanwezigheid van nutsvoorzieningen toch de mogelijkheid om de grond als tuin te laten gebruiken.

Geen snippergroen? Geen uitgifte

Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken om een openbare parkeerplaats, een stukje trottoir of een stuk openbaar groen of speelveld te verhuren of te verkopen. Omdat dit de openbare ruimte betreft, wordt zo’n verzoek direct afgewezen omdat de grond geen ‘snipper’ is volgens de gestelde voorwaarden.