Snippergroen kopen

Heeft u een koopwoning in de gemeente Leiden? Dan kan uw woning grenzen aan stukken groen van de gemeente. Dit 'snippergroen' heeft in sommige gevallen geen functie meer voor de openbare ruimte. U kunt dit snippergroen in bepaalde gevallen en onder voorwaarden kopen of huren.

Voorwaarden

Wilt u het snippergroen bij uw woning kopen? Vraag dan aan de gemeente of dit kan. De gemeente beoordeelt of dit stuk grond kan worden verkocht. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden. De volgende voorwaarden gelden altijd:

  • Het snippergroen grenst direct aan de grond bij uw woning. Als ook andere eigenaren grenzen aan de grond, vraagt u allemaal schriftelijk toestemming aan.
  • U bent eigenaar van de woning.
  • Het oppervlak van het snippergroen is niet groter dan 25% van de grond bij uw woning.
  • Het oppervlak van het snippergroen is niet meer dan 50 m².
  • U gaat de grond die u wilt kopen niet bebouwen maar gebruiken als tuin bij uw woning.
  • Er zijn geen nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water in of boven de grond aanwezig.
  • Er zijn geen bezwaren als het gaat om bijvoorbeeld verkeer, groen of vanuit het bestemmingsplan.

Snippergroen huren

Alleen in uitzonderlijke gevallen verhuurt de gemeente grond. Het gaat om de volgende situaties:

  • De gemeente ziet ondanks de aanwezigheid van nutsvoorzieningen toch de mogelijkheid om de grond als tuin te gebruiken.
  • U huurt de woning en die grenst aan snippergroen.