Snippergroen kopen

Hebt u een koopwoning in de gemeente Leiden? Dan kan uw woning grenzen aan stukken groen van de gemeente. Dit 'snippergroen' heeft in sommige gevallen geen functie meer voor de openbare ruimte. Eerder werd, als u voldeed aan alle voorwaarden, door de gemeente medewerking verleend door dit snippergroen te verkopen. Dat is nu veranderd.

Snippergroen is niet meer te koop

Leiden heeft een grote opgave als het gaat om aanpassing aan de klimaatverandering. Om invulling te geven aan deze opgave moet al het openbaar groen en dus ook snippergroen behouden blijven. Snippergroen is daarom niet meer te koop.

De gemeente krijgt daarnaast aanvragen om een openbare parkeerplaats, speelveldje, stukje trottoir of openbaar groen te verhuren of te verkopen. Dit is geen snippergroen. Zo'n verzoek wordt meteen afgewezen omdat dit over openbare ruimte gaat met een publieke functie.