Wkb melding doen of vergunning aanvragen

Sinds de invoering van de Omgevingswet geldt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op deze pagina leest u of de Wkb voor u van toepassing is of dat u een bouwtechnische vergunning nodig heeft.

De bouwactiviteit  

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bestaat uit twee delen:

  • de ruimtelijke activiteit (omgevingsplanactiviteit)
  • de technische bouwactiviteit 

Ruimtelijke activiteit

De ruimtelijke activiteit gaat over of het bouwwerk past in de omgeving. De gemeente bekijkt onder andere of uw bouwwerk voldoet aan de eisen van het omgevingsplan van de gemeente Leiden. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u meerdere activiteiten tegelijk aanvragen. Deze pagina gaat alleen over de technische bouwactiviteit. 

Bouwtechnisch: vergunningvrij, vergunning of Wkb-melding 

De technische bouwactiviteit is er om te beoordelen of uw bouwwerk voldoet aan de landelijke bouwregelgeving. Er zijn drie situaties:

  • A. Bouwtechnisch vergunningvrij
  • B. Bouwtechnische vergunning nodig
  • C. Wkb-melding nodig

Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket om te weten welke situatie voor u van toepassing is. In het omgevingsloket heet de Wkb-melding een bouwtechnische melding.  

A. Bouwtechnisch vergunningvrij 

Sommige bouwwerken zijn vergunningvrij voor de technische bouwactiviteit. Er is dan geen vergunning voor de technische bouwactiviteit en geen Wkb-melding nodig.  

B. Vergunning voor technische bouwactiviteit nodig: toets door de gemeente  

Als er vergunning nodig is voor een technische bouwactiviteit, toetst de gemeente of uw bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen.  

De stappen zijn: 

  1. Vraag de vergunning(en) aan op het Omgevingsloket
  2. De gemeente beoordeelt of uw bouwwerk bouwtechnisch voldoet. 
  3. U ontvangt het besluit van de gemeente over uw vergunning. 
  4. U kunt gaan bouwen. 

C. Wkb melding nodig: toets door de kwaliteitsborger

Als er een bouwtechnische melding nodig is, toetst een private kwaliteitsborger of uw bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen.

Op de pagina Een Wkb melding doen leest u wat u moet doen.