Wat is een bestemmingsplan?

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. 

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen zijn dan opgenomen in één omgevingsplan. In het omgevingsplan kunt u bijvoorbeeld zien welke regels voor het gebruik van de grond gelden en wat daarop gebouwd mag worden. Bestemmingsplannen zijn automatisch juridisch onderdeel van het omgevingsplan, maar nog wel apart te bekijken op de landelijke website. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Omgevingsplan en Omgevingsloket.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • uitleg met eventuele bijlagen
  • regels voor bouwen/de bebouwing en voor het gebruik, met eventuele bijlagen
  • een digitale kaart (de verbeelding).

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Beschreven is of dit gebied bedoeld is om te wonen, te werken of te sporten. Ook staat er in een bestemmingsplan de regels die voor bouwen gelden. Bijvoorbeeld hoe hoog er gebouwd mag worden en of bestaande gebouwen mogen uitbreiden.

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald perceel of een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw perceel? Informatie hierover vindt u in de Regels op de kaart in het Omgevingsloket