Afvalstoffenheffing

Hebt u een huur- of koopwoning? Dan betaalt u afvalstoffenheffing. Zo kan de gemeente uw afval verzamelen en voor u verwerken. Het tarief hangt af van de grootte van uw huishouden.

Wanneer betaalt u afvalstoffenheffing?

Elk huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Ook als u uw afval nooit aan de gemeente meegeeft.

  • Huurt u een kamer in een woning? Dan betaalt de eigenaar van de woning vaak de afvalstoffenheffing. De eigenaar kan deze kosten bij u terugvragen door uw huurprijs te verhogen.
  • Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u de betaalde afvalstoffenheffing niet terug. U neemt de afvalstoffenheffing mee van uw oude adres naar uw nieuwe adres.
  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan betaalt u in de maand na uw verhuisdatum geen afvalstoffenheffing meer aan de gemeente Leiden. U betaalt vanaf die maand afvalstoffenheffing aan uw nieuwe gemeente. Dit kan een ander bedrag zijn.
  • Gaat uw kind het huis uit of op kamers wonen? Uw huishouden verandert daardoor en dat kan u geld schelen. Geef dit daarom meteen door aan de gemeente.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij brengen hun afval zelf weg of laten dit verwerken door een ingehuurde organisatie.

Tarieven

Hoeveel afvalstoffenheffing betaalt u per jaar? Dat hangt af van de grootte van uw huishouden. Op de website van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) staan de actuele tarieven.

Hoe betaalt u afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing betaalt u aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). U krijgt aan het begin van een nieuw jaar per post een rekening voor uw afvalstoffenheffing. Betaal de rekening voor de datum die in de brief vermeld staat.

Wilt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met het bedrag uit de brief? Maak dan binnen 6 weken bezwaar bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Bent u het niet eens met de uitspraak van de BSGR? Dan kunt u binnen 6 weken na deze uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank Den Haag.