Herinrichting Noordeinde

Het Noordeinde krijgt een opknapbeurt. Het gaat om het gedeelte vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg. Dit wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Met de herinrichting van het Noordeinde verbeteren we de verkeersveiligheid en verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Er komt een groene entree van en naar de binnenstad door middel van een 'Parkplein' ter hoogte van het Rembrandtpark als onderdeel van het Singelpark.

Luchtfoto herinrichting Noordeinde

Voorlopig ontwerp

Voor de herinrichting van het Noordeinde is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is tot stand gekomen op basis van voorbereidende (verkeers)onderzoeken, ontwerpstudies en gesprekken met pandeigenaren en huurders. Ook hebben er in 2016 en 2017 al diverse meedenksessies met bewoners plaatsgevonden.
Het project heeft daarna in de wacht gestaan, omdat nog niet duidelijk is hoe de bussen in het gebied Steenstraat-Beestenmarkt en Turfmarkt-Prinsessekade-Kort Rapenburg in de toekomst gaan rijden. Omdat nu wel duidelijk is dat de bussen over het Noordeinde blijven rijden, gaan we verder met het herinrichten van het Noordeinde.

Geef uw mening over het ontwerp

Op doemee.leiden.nl kunt u zien op welke manier u uw mening kunt geven over het voorlopig ontwerp. Waar mogelijk worden uw ideeën, wensen en/of opmerkingen verwerkt in het definitief ontwerp. Daarna volgt een Uitvoeringsbesluit vanuit het college van b en w en de gemeenteraad om dit project te kunnen realiseren. De start van de uitvoering is afhankelijk van eventuele bezwaren op het verkeersbesluit, de planning van de Centrumroute (de Langegracht moet klaar zijn in verband met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad) en de planning van de aannemer.

Autoluwe binnenstad

Dit project is onderdeel van het programma Autoluwe binnenstad. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en vitale binnenstad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.