Herinrichting Noordeinde

Het Noordeinde krijgt een opknapbeurt. Het gaat om het deel vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg. Dit wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Met de herinrichting van het Noordeinde verbeteren we de verkeersveiligheid en verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Er komt een groene entree van en naar de binnenstad door middel van een 'Parkplein' ter hoogte van het Rembrandtpark als onderdeel van het Singelpark.

Luchtfoto herinrichting Noordeinde

Ontwerp

Voor de herinrichting van het Noordeinde is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is tot stand gekomen op basis van voorbereidende (verkeers)onderzoeken, ontwerpstudies, gesprekken met bewoners, pandeigenaren en huurders. Daarnaast hebben geïnteresseerden via doemee.leiden.nl een reactie kunnen geven op het ontwerp. Op de DoeMee-pagina over de herinrichting van het Noordeinde kunt u zien welke stappen we hebben doorlopen.

Besluit door college en gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2023 het uitvoeringsbesluit vastgesteld een aangeboden aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen. Met het uitvoeringsbesluit wordt een precieze uitwerking van de plannen vastgesteld en het geld beschikbaar gesteld om het project uit te voeren. Als de gemeenteraad in het najaar een positief besluit neemt, kan de uitvoering begin 2024 starten.

Autoluwe binnenstad

Dit project is onderdeel van het programma Autoluwe binnenstad. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en vitale binnenstad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.