Herinrichting Hoge Rijndijk

De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid op de Hoge Rijndijk verbeteren en start een project om de straat opnieuw in te richten.

Wat houdt het project in?

De huidige inrichting van de Hoge Rijndijk sluit niet aan bij het gebruik van de weg. Door de straat opnieuw in te richten wil de gemeente de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers, de doorstroming verbeteren en waar mogelijk klimaat adaptief inrichten en groen toevoegen. Hiermee krijgt de straat een kwaliteitsimpuls. Dit alles doen we samen met alle belanghebbenden.

Tracédelen

Het project herinrichting Hoge Rijndijk bestaat uit twee tracédelen.

Tracédeel 1

Het eerste tracédeel loopt van de Utrechtse brug tot aan de Wilhelminabrug. Op dit tracédeel bestaat het project uit het van gevel tot gevel opnieuw inrichten van de straat. Het asfalt wordt vervangen en er wordt waar mogelijk groen toegevoegd.

Tracédeel 2

Het tweede tracédeel loopt van de Wilhelminabrug tot aan het kruispunt Matiloweg/Persant Snoepweg. Op dit tracédeel wordt de straat van gevel tot gevel opnieuw ingericht, het asfalt vervangen en waar mogelijk groen toegevoegd. Daarnaast wordt hier de riolering vervangen door een gescheiden riool, dat betekent dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. Deze opgave maakt onderdeel uit van de vervanging van het totale riool in Meerburg.

Keuzes maken met u

De Hoge Rijndijk blijft een belangrijke route voor verkeer van en naar Leiden. Ook wonen en werken veel mensen langs of in de buurt van de Hoge Rijndijk. Bij de herinrichting moeten keuzes worden gemaakt, vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Keuzes die belangrijk zijn voor veel belanghebbenden. Ook zijn er kaders waaraan het project moet voldoen, denk aan wettelijke normen, vastgesteld beleid en financiën.

De komende maanden onderzoekt de gemeente samen met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden op welke manier de ambities inpasbaar zijn. Dat doen we op verschillende manieren. Meer informatie over het participatietraject vindt u op doemee.leiden.nl. Het doel is om eind 2021 een gedragen kaderbesluit en schetsontwerp vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.