Telderskade

Het gebied rond de Telderskade wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat.

Een tekening van hoe een deel van het gebied rond de Telderskader er in de toekomst uit zal zien. Op de tekening staan moderne gebouwen en verschillende mensen die aan het sporten zijn en er is veel aandacht voor groen. Met onder andere en middenberm met veel verschillende planten erin.
Een voorbeeld van hoe een deel van het gebied rond de Telderskade er in de toekomst uit gaat zien.

Door de nieuwbouw van het Leonardo college, de bouw van een nieuw indoorsportcentrum aan de Telderskade en de toekomstige sloop van de Vijf Meihal en het Vijf Meibad (vanwege een nieuw zwembad en een ijshal aan de Vliet), krijgt het huidige gebied een andere bestemming.

Plannen voor het gebied

 • In het gebied komt een nieuw Huis van de Buurt. Meerdere zorg- en welzijnsorganisaties krijgen hier een plek.
 • Langs de Telderskade komt een nieuw speelpark met een nieuwe openbare speeltuin.
 • Aan de Hoflaan komen nieuwe woningen en een nieuwe kinderopvang.
 • Ook aan de Boshuizerlaan worden nieuwe woningen gebouwd.

Gebiedsvisie

De gemeente heeft, in samenwerking met bewoners en organisaties in het gebied, een toekomstplan gemaakt: de gebiedsvisie Telderskade. Deze gebiedsontwikkeling is een verdere uitwerking van het Ontwikkelperspectief Zuidwest

Denk en doe mee

De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van Leiden Zuidwest. Ook bij de uitwerking van de plannen uit de Gebiedsvisie Telderskade betrekt de gemeente bewoners, organisaties en overige partijen in het gebied. Kijk op doemee.leiden.nl voor meer informatie over hoe en wanneer u mee kunt denken met de plannen.

Meer informatie

Meer weten over het project? Stuur een e-mail naar telderskade@leiden.nl of bel: 14 071.

 • Uitvoeringsbesluit deelproject Vijfhoven aangeboden aan gemeenteraad

  Op 14 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit voor het deelproject Vijfhoven ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad

  Lees meer
 • Gemeenteraad bespreekt in juni het plan voor Huis van de Buurt (fase 1)

  Op 25 april 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het plan voor Huis van de Buurt (fase 1). Dit betreft de renovatie van de oude Daltonschool. In juni bespreekt de raadscommissie het plan en daarna de gemeenteraad. U kunt hierbij...

  Lees meer
 • Gebiedsontwikkeling Telderskade

  Op 16 februari heeft het college van burgemeester en wethouders de gebiedsontwikkeling Telderskade vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente wil het gebied rond de Telderskade de komende jaren verder ontwikkelen tot een...

  Lees meer
 • Presentatie concept-gebiedsvisie Telderskade

  Op woensdagavond 9 december heeft de gemeente Leiden tijdens een live uitzending vanuit een mobiele studio de plannen voor de gebiedsontwikkeling rond de Telderskade, de concept-gebiedsvisie, gepresenteerd. Ruim zestig bewoners en andere geïnteresseerden namen...

  Lees meer

#doculijst#leeg