Telderskade

Rond de Telderskade gaat de komende tijd veel gebeuren. Al deze veranderingen bieden volop kansen om het gebied verder te ontwikkelen tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat.

Op deze kaart wordt met een rode lijn het projectgebied aangegeven. In de kaart staan ook nummers die de verschillende gebouwen aanduiden.
Het projectgebied. 1 = toekomstig Leonardo College, 2 = Sauna Thermen 5 mei, 3 = Vijf Meibad, 4 = Vijf Meihal, 5 = Buurthuis Vogelvlucht, 6 = Gemiva, 7 = Politiebureau Leiden Zuid, 8 = Kantoorgebouw (accountant/administratie), 9 = H. Antoniuskerk, 10 = Nieuwbouwlocatie Indoor Sportcentrum (ISC), 11 = Oud schoolgebouw (gemeentelijk monument), 12 = Kinderopvang Smallsteps Grote Beer, 13 = Speeltuin de Vijf Hoven.

Door de nieuwbouw van het Leonardo college, de bouw van een nieuw indoorsportcentrum aan de Telderskade en de toekomstige sloop van de Vijf Meihal en het Vijf Meibad (vanwege een nieuw zwembad en een ijshal aan de Vliet), krijgt het huidige gebied een andere bestemming.

Samenhangende Gebiedsvisie

Om dit toekomstbeeld voor het projectgebied Telderskade nader in te vullen wordt een samenhangende gebiedsvisie opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest uitgewerkt in concrete plannen.

Deze uitgangspunten zijn:

 • Geschikte en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
 • Toegankelijke en goed bereikbare voorzieningen
 • Aantrekkelijke openbare ruimte met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaat

Onderzoek naar Huis van de Buurt

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om in het projectgebied Telderskade een Huis van de Buurt te realiseren: een centrale plek waarin verschillende zorg- en welzijnsorganisaties (o.a. centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, kinderopvang, Sociaal Wijkteam) samen een plek krijgen.

Denk en doe mee

De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van Leiden Zuidwest. Ook bij de uitwerking van de gebiedsvisie Telderskade staat de gemeente in contact met de bewoners, organisaties en overige partijen in het gebied. Kijk op doemee.leiden.nl voor nadere informatie.

Meer informatie

Meer weten over het project? Stuur een email naar telderskade@leiden.nl of bel: 14071.

 • Gebiedsontwikkeling Telderskade

  Op 16 februari heeft het college van burgemeester en wethouders de gebiedsontwikkeling Telderskade vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente wil het gebied rond de Telderskade de komende jaren verder ontwikkelen tot een...

  Lees meer
 • Presentatie conceptgebiedsvisie Telderskade

  Op woensdagavond 9 december heeft de gemeente Leiden tijdens een live uitzending vanuit een mobiele studio de plannen voor de gebiedsontwikkeling rond de Telderskade, de concept-gebiedsvisie, gepresenteerd. Ruim zestig bewoners en andere geïnteresseerden namen...

  Lees meer
 • Live uitzending gebiedsvisie Telderskade op 9 december

  Op 9 december om 20.00 uur organiseert de gemeente Leiden een live uitzending waar de plannen voor het gebied rond de Telderskade worden gepresenteerd. Bewoners en organisaties uit het gebied zijn van harte uitgenodigd om deze uitzending online bij te wonen....

  Lees meer