Telderskade

Rond de Telderskade gaat de komende tijd veel gebeuren. Al deze veranderingen bieden volop kansen om het gebied verder te ontwikkelen tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen en klimaat.

Op deze kaart wordt met een rode lijn het projectgebied aangegeven. In de kaart staan ook nummers die de verschillende gebouwen aanduiden.
Het projectgebied. 1 = toekomstig Leonardo College, 2 = toekomstig indoorsportcentrum, 3 = Daltonschool, 4 = Vijf Meihal, 5 = Vijf Meibad, 6 = sauna, 7 = buurthuis Vogelvlucht, 8 =Small Steps, 9 = speeltuin Vijfhoven.

Door de bouw van een nieuw zwembad en een ijshal aan de Vliet en een nieuw indoorsportcentrum aan de Telderskade komen de Vijf Meihal en het Vijf Meibad leeg te staan. Dit gebied krijgt nu een andere bestemming.

Samenhangende Gebiedsvisie

Er wordt een samenhangende gebiedsvisie opgesteld voor het projectgebied Telderskade. Hierin worden de uitgangspunten uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest uitgewerkt in concrete plannen voor het gebied rond de Telderskade. 

Dit zijn de uitgangspunten van de gebiedsvisie:

  • Geschikte en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
  • Toegankelijke en goed bereikbare voorzieningen
  • Aantrekkelijke openbare ruimte met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaat

Onderzoek naar Huis van de Buurt

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om in het projectgebied Telderskade een Huis van de Buurt te realiseren: een centrale plek waarin verschillende zorg- en welzijnsorganisaties (o.a. centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, kinderopvang, Sociaal Wijkteam) samen een plek krijgen.

Participatie

De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van Leiden Zuidwest. Ook bij de uitwerking van de gebiedsvisie Telderskade staat de gemeente in contact met de bewoners, organisaties en overige partijen in het gebied.

Meer informatie

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071