Singelpark

Leiden werkt aan een lang, mooi en spannend stadspark, het Singelpark! Inwoners en de gemeente hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

De Leidse singelstructuur is uniek en biedt in één park verschillende sferen en plekken met verschillende (historische) functies. De singelrand wordt over de hele lengte verbonden, zodat een wandelrondje Singelpark ontstaat en het gebied als één park te beleven is. Om dit te bereiken worden bruggen aangelegd, stukken groener gemaakt en worden bestaand groen en de parkstructuur verbeterd.

De afbeelding toont een maquette van het Singelpark.

Deelprojecten Singelpark

Het Singelpark wordt stap voor stap aangelegd. De volgende onderdelen zijn nog niet helemaal klaar:

Samen met de stad

De stad is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Singelpark. In alle projecten denken inwoners mee over het ontwerp, het gebruik en het beheer van het park. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de Stichting Vrienden van het Singelpark.

Het Singelpark wordt medegefinancierd door Holland Rijnland en Provincie Zuid-Holland.

Contact

Meer weten over het project? Meld u aan voor de nieuwsbrief of neem contact op via het contactformulier of bel 14 071.