Schipholweg

De Schipholweg is nu vooral nog een gebied met kantoren en verkeer. Daar komt de komende jaren verandering. Het wordt een levendig zakendistrict waar je met plezier kunt wonen en werken. Dicht bij het station, de binnenstad en het Leiden Bio Science Park.

Om herontwikkeling, transformatie en verduurzaming van de bestaande gebouwen mogelijk te maken, heeft de gemeente een plan opgesteld voor de toekomst van de Schipholweg en omgeving. Dat noemen we een gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie moet van de Schipholweg een aangenamere plek maken. Als een marktpartij een gebouw wil herontwikkelen, dan moet dat passen binnen de regels van de gebiedsvisie.

Impressie Schipholweg

Schipholweg 66-128

De ontwikkelaars VORM en Oudendal Groep, de eigenaren van Schipholweg 66 tot en met 128, zijn van plan om de bestaande kantoorgebouwen te slopen en op deze plek een combinatie van woningen en kantoren te bouwen. Het gaat om ongeveer 600 woningen (sociale en middeldure huur- en koopwoningen) en rond de 10.000 m² kantoorruimte en voorzieningen zoals horeca.
De participatie over dit project start in september 2022.

Schipholweg 101 A-K

Citystone Group en Urban Development Partners, de eigenaren van het gebouw aan Schipholweg 101 A tot en met K, hebben de gemeente benaderd met plannen om deze locatie te ontwikkelen van een kantoorpand naar een woontoren met op de eerste bouwlagen kantoren en andere commerciële ruimtes.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het schetsontwerp. Daarna zal de participatie starten.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie Schipholweg op 8 oktober 2020 vastgesteld. Hierbij zijn vier amendementen (voorstellen voor aanpassingen) aangenomen. Die wijzigingen zijn verwerkt in de gebiedsvisie. De amendementen en andere bijlagen bij dit besluit zijn te vinden via Notubiz onder 'Bespreekstukken'. Daarmee is de gebiedsvisie Schipholweg klaar.

De Schipholweg is onderdeel van de Duurzaamste Kilometer van Nederland.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.