Roosevelt West

Het gebied Roosevelt West is het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Kuipers-Rietbergstraat, de Montgomerystraat en de Van der Helmlaan. Dit gebied wordt de komende 15-20 jaar omgevormd tot een aantrekkelijk woon-werkgebied.

Hiermee krijgt het bedrijventerrein een nieuwe toekomst en realiseren we tegelijkertijd meer woningen voor de inwoners van onze stad. Bovendien wordt het gebied beter en veiliger bereikbaar en op een duurzame en klimaatbestendige wijze ingericht.

Plattegrond van het gebied

Samenhangende Gebiedsvisie

Er wordt een samenhangende gebiedsvisie opgesteld voor het projectgebied Roosevelt West. Hierin worden de uitgangspunten uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest uitgewerkt in concrete plannen voor het gebied.

Dit zijn de uitgangspunten voor de gebiedsvisie:

  • Gemengd woon-werk gebied
  • Dynamische omgeving door extra woningen
  • Kwalitatief goede en klimaatbestendige openbare ruimte

Bouwplot

De gemeente faciliteert de initiatiefnemers van een bouwplot binnen het gebied Roosevelt West. Dit initiatief wordt gelijktijdig met de gebiedsvisie nader uitgewerkt.

Denk en doe mee

De gemeente werkt met bewoners, ondernemers en organisaties in en rondom het projectgebied aan de gebiedsvisie. Meer weten? Kijk op doemee.leiden.nl

Meer informatie

Meer weten over het project? Neem contact via gebiedsvisieroosevelt@leiden.nl of via het contactformulier of bel: 14 071