Roosevelt West

Het gebied Roosevelt West is het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Kuipers-Rietbergstraat, de Montgomerystraat en de Van der Helmlaan. Dit gebied wordt de komende 15-20 jaar omgevormd tot een aantrekkelijk woon-werkgebied.

Hiermee krijgt het bedrijventerrein een nieuwe toekomst en bouwen we tegelijkertijd meer woningen voor de inwoners van onze stad. Bovendien wordt het gebied beter en veiliger bereikbaar en op een duurzame en klimaatbestendige manier ingericht.

Plattegrond van het gebied

Gebiedsvisie

Om in het gebied Roosevelt-West aan de slag te kunnen gaan, moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden en grenzen zijn voor dit gebied. Daarom is er een gebiedsvisie opgesteld. Deze gebiedsvisie omschrijft in grote lijnen hoe het gebied Roosevelt West eruit moet gaan zien en waaraan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in dit gebied moeten voldoen. Op die manier weet iedere initiatiefnemer in het gebied (gemeente, ontwikkelaars, ondernemers en overige partijen) wat de mogelijkheden zijn.

In de samenhangende gebiedsvisie voor het projectgebied Roosevelt West zijn de uitgangspunten uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest uitgewerkt in concrete plannen voor het gebied.

Dit zijn de uitgangspunten voor de gebiedsvisie:

  • Gemengd woon-werk gebied
  • Dynamische omgeving door extra woningen
  • Kwalitatief goede en klimaatbestendige openbare ruimte

Denk en doe mee

Bewoners, ondernemers en organisaties in en rondom het projectgebied Roosevelt West hebben meegedacht over de toekomst van het gebied. Meer weten hierover? Kijk op doemee.leiden.nl.

Meer informatie

Meer weten over het project? Neem contact via gebiedsvisieroosevelt@leiden.nl of via het contactformulier of bel: 14 071