Stationsgebied

Plek van ontmoeting, verbinding en vergroening

Het gebied rond station Leiden Centraal is een heel drukbezocht gebied. De inrichting van het gebied zoals die nu is, past niet bij de kansen die dit belangrijke knooppunt biedt. Daarom werken we samen met ontwikkelaars, aannemers en andere partijen aan een metamorfose van het stationsgebied. Er komen nieuwe woningen, goed bereikbare kantoorruimten, horeca en extra fietsenstallingen. Het stationsgebied gaat een bruisende plek worden, waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Wat gaat er gebeuren?

Meer informatie