Meedenken knooppunt Leiden Centraal

Onderdeel van Stationsgebied Leiden

Knooppunt Leiden Centraal is belangrijk voor de stad en de regio. We nodigen gebruikers van het stationsgebied uit om met ons mee te denken. We willen:

  • knooppunt Leiden Centraal een zo groot mogelijke waarde geven voor de gebruikers;
  • inzichten en ervaringen van mensen gebruiken om het plan beter maken;
  • alle belangen goed kennen om goede keuzes te kunnen maken;
  • het plan ontwikkelen samen met de gebruikers van het stationsgebied.

Iedereen kan meedenken bij het maken van de plannen voor de toekomst van Knooppunt Leiden Centraal. Op het participatieplatform van knooppunt Leiden Centraal vindt u alle informatie waarover u kunt meedenken. Dat kan online maar ook tijdens fysieke meedenksessies.

Adviseren

We willen dat zo veel mogelijk gebruikers van het stationsgebied meedenken. Pas dan leren wat er nodig is om prettig te kunnen reizen, wonen en werken. Zo kunnen we belangen beter afwegen als we keuzes moeten maken. Daarom kiezen we voor twee groepen die ons adviseren bij belangrijke keuzemomenten in de verkenningsfase: een adviesgroep en een referentiepanel. 

Adviesgroep Knooppunt Leiden Centraal

In de adviesgroep zitten georganiseerde partijen met maatschappelijk belang bij de ontwikkeling van Knooppunt Leiden Centraal. Doel is om de belangen die aanwezig zijn in het stationsgebied te kennen en bij elkaar te brengen. Doordat partijen met verschillende belangen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van Knooppunt Leiden Centraal krijgen we goed afgewogen adviezen. Dat helpt bij het maken van keuzes.

Referentiepanel Knooppunt Leiden Centraal

Het Referentiepanel bestaat uit 40 mensen die een afspiegeling zijn van de gebruikers van het Stationsgebied. Bewoners, reizigers en werknemers gebruiken het gebied allemaal anders. Ook hun behoeften verschillen. Al die verschillen willen we graag terug zien in het referentiepanel.

Iedereen kan zicht aanmelden voor het referentiepanel. Uit alle aanmeldingen worden 40 mensen geselecteerd via een loting. Criteria die zorgen voor een goede afspiegeling zijn bijvoorbeeld type gebruiker van het stationsgebied, de woon- of werklocatie en de levensfase. Voor deelname aan het referentiepanel ontvangen deelnemers een vergoeding. Naar verwachting worden er 6 bijeenkomsten georganiseerd.

Aanmelden kan naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2024. Wilt u een bericht ontvangen als aanmelden mogelijk is? Stuur dan een e-mail naar omgevingsmanager Len Hazeleger: l.hazeleger@leiden.nl

Contact

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in het stationsgebied of heeft u een specifieke vraag? Dan kunt u een afspraak met het projectteam maken in het informatiecentrum. Stuur hiervoor een e-mail naar stationsgebied@leiden.nl. Het informatiecentrum is gelegen op de eerste verdieping van het gebouw aan Stationsplein 11 (boven het Kap Perron).

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het stationsgebied of het Stadsnieuws, de online nieuwsbrief van de gemeente Leiden (kies optie ‘Stationsgebied’).

Of neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. 

Documenten

Hoofdproject:

Stationsgebied Leiden

Het stationsgebied wordt de komende jaren verbouwd om de groei van de stad te ondersteunen.