Morspoortterrein

Deelproject van Stationsgebied Leiden

Het Morspoortterrein ligt tussen de Morssingel, de Morsweg, de Plesmanlaan en het spoor richting Utrecht. Dit gebied gaat de komende jaren veranderen in een woonbuurt. In totaal worden er zo’n 500 woningen gebouwd.

Wat gaat er gebeuren? 

Op het Morspoortterrein staan nu onder andere het vroegere gemeentekantoor Stationsplein 107, de Morspoortgarage, het Sociaal Pension De Binnenvest en een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Stationsplein 107, de Morspoortgarage en het Sociaal Pension worden gesloopt en maken plaats voor appartementen en enkele rijwoningen. Dit worden zowel (sociale) huur- als koopwoningen. De nieuwe gebouwen sluiten aan op de bestaande woningen van Transvaal, waardoor er een nieuwe woonbuurt ontstaat. Ook komt er een nieuw, groter, sociaal pension.

De nieuwe gebouwen zullen vanaf de bestaande woonwijk in hoogte oplopen met de mogelijkheid voor twee woontorens meer richting het spoor en de Plesmanlaan / het Stationsplein. Er is ruimte voor enkele voorzieningen zoals gezondheidszorg, een buurtkamer of een fietsenmaker. Op de hoek tegenover de Morspoort is op de begane grond ruimte voor een bijzondere publieke functie.

Morspoortgarage

De gemeente onderzoekt of de Morspoortgarage een andere plek kan krijgen en of er in het nieuwe plan een nieuwe (ondergrondse) parkeergarage gebouwd kan worden onder één van de bouwblokken. De bedoeling is dat dit net als nu een openbare garage wordt.

Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling van het nieuwe Morspoortterrein mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het bestemmingsplan staan de regels en voorwaarden voor de bouw van het nieuwe Morspoortterrein. Dit gaat bijvoorbeeld over maximale bouwhoogtes en het aantal parkeerplaatsen.

Betrokkenen en geïnteresseerden hebben een reactie kunnen geven op het bestemmingsplan tijdens de inzageperiode eind 2022. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2023 besloten het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor te leggen om een besluit over te nemen. Iedereen die een reactie (dit noemen we een ‘zienswijze’) heeft gegeven op het bestemmingsplan heeft een antwoord via de zienswijzenota gekregen.

Het bestemmingsplan is in de raadscommissie besproken, nadat indieners van een zienswijze hun zienswijze in de raadscommissie konden toelichten. Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan uiteindelijk gewijzigd vastgesteld.

Vanaf vrijdag 27 oktober 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage. Binnen deze zes weken kan tegen het plan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Na afloop van deze termijn treedt het nieuwe bestemmingsplan in werking.

Planning en projecten

Vaststellen bestemmingsplan

3e kwartaal 2023

Besluit Morspoortgarage

eind 2023

Sloop Stationsplein 107

najaar 2024

Start bouw 1e gebouw

2025

Bouwblokken

Het nieuwe Morspoortterrein bestaat uit 4 bouwblokken, ook wel kavels genoemd. Die hebben nu de volgende werknamen: M1a, M1b, M2 en M3.

Het eerste blok dat gebouwd gaat worden op het Morspoortterrein is bouwblok M1a. Het wordt gebouwd naast het spoor. Bouwblok m1a krijgt een woontoren van maximaal 50 meter. Dit gebouw wordt ontwikkeld door woningbouwcorporatie Portaal. In dit gebouw komen zo’n 150 woningen, waarvan minimaal 80% sociale huurwoningen. Daarnaast krijgt het Sociaal Pension een plek in gebouw m1a met plaats voor maximaal 50 bewoners.

Om de verhuizing van het Sociaal Pension binnen de wijk goed voor te bereiden, is er een klankbordgroep opgericht. Deelnemers aan deze klankbordgroep zijn buurtbewoners, de gemeente, De Binnenvest, Portaal en de politie. De verslagen van de klankbordgroep zijn op te vragen via: stationsgebied@leiden.nl.

De planning is om begin 2025 te starten met de bouw van dit eerste bouwblok. We verwachten dat het gebouw dan in 2027 klaar is.

Bouwblok M1b is het driehoekige bouwblok en komt parallel aan de kruising Plesmanlaan – Morssingel – Schipholweg. Dit gebouw bestaat naar verwachting voornamelijk uit sociale huurwoningen en heeft 4 verdiepingen.

Bouwblok M2 komt op de plaats van een deel van Stationsplein 107 en krijgt een woontoren van maximaal 30 meter. De rest van het bouwblok bestaat uit drie verdiepingen. De woningen bestaan uit een mix van huur- en koopwoningen en zijn gelegen aan een binnenhof.

Bouwblok M3 komt op de plaats van de Morspoortgarage en het Sociaal Pension. Het bouwblok heeft een U-vorm en krijgt ook een binnenhof. Dit bouwblok bestaat uit drie verdiepingen. De woningen bestaan uit een mix van huur- en koopwoningen.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in het stationsgebied of heeft u een specifieke vraag? Dan kunt u een afspraak met het projectteam maken in het informatiecentrum. Stuur hiervoor een e-mail naar stationsgebied@leiden.nl. Het informatiecentrum is gelegen op de eerste verdieping van het gebouw aan Stationsplein 11 (boven het Kap Perron).

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het stationsgebied of het Stadsnieuws, de online nieuwsbrief van de gemeente Leiden (kies optie ‘Stationsgebied’).

Of neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. 

Hoofdproject:

Stationsgebied Leiden

Het stationsgebied wordt de komende jaren verbouwd om de groei van de stad te ondersteunen.