Gesprekspunten Leiden 2040

De gemeente Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040. Het college van B en W heeft in kaart gebracht wat de vertrekpunten zijn voor de toekomst van Leiden. In de vertrekpunten zijn ook de resultaten uit eerdere gesprekken met de stad (pdf, 5,39 mb) en bestaand beleid opgenomen. Uit al die informatie komen dilemma’s naar voren. Om tot een toekomstvisie te komen, moeten we keuzes maken. Die keuzes maakt de gemeente samen met Leidenaren. Tijdens de Week van het Stadsgesprek gaan we het hebben over onderstaande gesprekspunten. De hoe-vraag staat daarbij centraal.

1. We gaan richting 2040 dichter bij elkaar wonen.

Punten die in ieder geval aan de orde komen bij dit gesprekspunt:

 • Hoe gaan we dichter bij elkaar wonen?
 • Als we meer huizen bouwen, hoe gaan we dan om met het groen in de stad?
 • Als we meer huizen bouwen, hoe zorgen we dan dat dit past bij de doelen voor klimaatverbetering?
 • Hoe ziet de skyline van Leiden eruit in 2040?
 • Hoe houden we de dichter bebouwde, vollere stad bereikbaar?

2. We gaan anders bewegen, minder met de eigen auto en meer te voet, te fiets en met het Openbaar Vervoer.

Punten die in ieder geval aan de orde komen bij dit gesprekspunt:

 • Welke vervoersmiddelen gebruiken we in 2040 in Leiden?
 • Het autobezit groeit: hoe houden we ruimte voor fiets, voetganger en openbaar vervoer?
 • Wat voor effect heeft de groei van de stad op de bestaande infrastructuur?
 • Hoe blijven we bereikbaar?
 • Als de stad autoluw wordt, hoe doen we dat dan?
 • Welke keuzes maken we wat betreft parkeren voor auto en fiets?

3. Het klimaat verandert en het wordt drukker in de stad, maar we houden de stad leefbaar voor iedereen.

Punten die in ieder geval aan de orde komen bij dit gesprekspunt:           

 • Hoe zorgen we dat iedereen een plek heeft om te wonen in de stad?
 • Hoe gaan we met elkaar om als het drukker wordt in de stad?
 • Er zijn maatregelen nodig voor klimaatadaptatie zoals groen in openbare en private ruimte, hoe zorgen we dat deze genomen worden?
 • Hoe gaan we om met onze openbare ruimte?

4. We gaan elkaar overal ontmoeten.

Punten die in ieder geval aan de orde komen bij dit gesprekspunt:           

 • Hoe zorgen we dat iedereen zich welkom voelt in de stad?
 • Hoe delen we onze woonwijken in? Hoeveel mengen we?
 • Welke meerwaarde heeft meer ontmoeting op buurtniveau, op stadsniveau, op regionaal niveau?
 • Hoe gaan we elkaar overal ontmoeten?
 • Wat betekent menging voor de openbare en private ruimte?

5. We gaan het gevoel over wat Leiden is en blijft ook in 2040 overeind houden en versterken.

Punten die in ieder geval aan de orde komen bij dit gesprekspunt:           

 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich in Leiden blijft thuisvoelen en meedoet?
 • We worden groter en stedelijker maar blijven we Leiden?
 • Hoe versterken we onze identiteit? Wat/hoe zorg je dat het verhaal van Leiden herkenbaar is voor iedereen, binnen en buiten Leiden?
 • Water is een heel krachtig verhaal van Leiden. Hoe maken we meer gebruik van het water?
 • Wie trekt de waterstrategie, hoe krijgen we het uitvoerbaar, waaruit wordt de waterstad gefinancierd? Kortom hoe gaan we van water als kracht naar een uitvoerbaar plan?

6. Onze stad van de toekomst is niet de woonwijk of het bedrijventerrein van gisteren.

Punten die in ieder geval aan de orde komen bij dit gesprekspunt:           

 • Hoeveel kunnen we woonwijken en bedrijventerreinen mengen?
 • Hoe gaan we uniek mengen, dat gaat namelijk slecht samen met generieke regels?
 • Wat voor soort economie streven we na?
 • Nemen we afscheid van ongemengde woon- en werkgebieden?
 • Wat kunnen we niet mengen? Blijven zwaardere categorie bedrijven in Leiden?
 • Hoe houden we de stad verkeersveilig, ondanks menging van werk en woonverkeer?

7. We gaan verduurzamen, maar dat betekent verandering en dat heeft gevolgen voor iedereen.

Punten die in ieder geval aan de orde komen bij dit gesprekspunt:           

 • Hoe gaan we als stad verduurzamen? Wie doet wat?
 • Hoe staan we tegenover energieopwekking in stad en land in relatie tot ruimtelijke kwaliteit? (historische stad, groene landschappen)
 • Hoe gaat en kan iedereen meedoen (sociale inclusiviteit)?
 • Hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?

Kaders

Op de pagina Kaders voor Leiden 2040 vindt u meer informatie over de vertrekpunten voor de Omgevingsvisie. De afgelopen jaren zijn tenslotte al veel ontwikkelingen in gang gezet en vastgelegd. Dat betekent dat niet alles tijdens de Week van het Stadsgesprek ter discussie staat.