HOF36

In de zuidwestpunt van de Lammenschansdriehoek komt HOF36, een duurzaam woningbouwproject. Het plan is het bouwen van een appartementencomplex van 444 appartementen met gemengde ruimtes op de begane grond. Daarnaast worden 205 parkeerplaatsen gemaakt en wordt de huidige ontsluiting binnen en rondom het plangebied aangepast.

De Lammenschansdriehoek, met daarin aangegeven de ligging van HOF36
Luchtfoto van HOF36

Het woningbouwproject is ontworpen door architectenbureau Gensler uit Londen, in samenwerking met het Nederlandse Inbo. Zinc Real Estate is de ontwikkelaar van het gebouw. Het plangebied ligt tussen de Lammenschansweg, de Kanaalweg (met aangrenzende groenstrook), het kantoorgebouw Lammenschansweg 144 met onder andere de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en Zirkzee Wonen en Slapen aan de Lammenschansweg 138e in.

Om woningbouw mogelijk te maken op deze plek wordt de bedrijfsbestemming rondom het geplande complex veranderd. Er zijn alleen bedrijven met een lagere milieucategorie toegestaan.

Bestemmingsplan vastgesteld

Tijdens de zes weken waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, kon iedereen die dit wilde een zienswijze erop geven.

Na de terinzagelegging zijn de zienswijzen verzameld en aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad aangeboden. Na de behandeling in de commissie is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad was positief over het plan en heeft nog extra aandacht gevraagd voor compensatie voor de bomen die eventueel moeten verdwijnen en natuurinclusief bouwen. Dat is een vorm van duurzaam bouwen. Een bouwwerk draagt dan bij aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Inmiddels is ook de omgevingsvergunning voor bouwen afgegeven. Deze heeft vanaf 2 december 6 weken ter inzage gelegen. De aannemer is nu druk bezig met de bouwvoorbereidingen. Zodra meer bekend is over de geplande start van de bouw, krijgt de omgeving hierover informatie.

Meer informatie/contact

Meer weten over het project? Meld u aan voor het Stadsnieuws Leiden. In deze nieuwsbrief houden wij u wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws.

Of neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

U kunt ook contact opnemen met het projectteam via lammenschansdriehoek@leiden.nl