Werninkterrein

Het Werninkterrein ligt tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg en was ooit een bedrijventerrein. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale en wordt nu ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk met 600 tot 700 woningen en commerciële voorzieningen. 

Vanwege de ligging vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station is het gebied heel geschikt om te ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen.

Luchtfoto van het Werninkterrein

Gebiedsvisie

De gemeente heeft stedenbouwkundig bureau BURA Urbanism opdracht gegeven om een gebiedsvisie te maken. In deze gebiedsvisie staat onder andere wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld. Deze gebiedsvisie is vastgesteld in juli 2021 door het college.

Denk en doe mee

De gemeente heeft bij het maken van deze gebiedsvisie ook de meningen en ideeën van omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners en verenigingen gevraagd. De gebiedsvisie is al vastgesteld, dus reageren kan niet meer. Op Doemee kunt u nog wel alle onderzoeken, verslagen van de bijeenkomsten en de gebiedsvisie zelf lezen.

Meer recente informatie over het project kunt u vinden op de website van ABB Bouw.

Bestemmingsplan

Na de vaststelling van de gebiedsvisie is ABB Bouw samen met de gemeente de plannen verder vorm gaan geven. Deze plannen zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Dat stedenbouwkundige plan is de basis voor het (ontwerp) bestemmingsplan. In het (ontwerp) bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Hierin staan ook welke regels voor het bouwen gelden en bijvoorbeeld de voorwaarden voor het parkeren van auto’s of voor het verkeer dat in en uit de wijk rijdt. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in februari 2023 ter inzage gelegd. U hebt dan een periode van 6 weken om te reageren. Meer informatie hierover volgt.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.