Werninkterrein

Het Werninkterrein ligt tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg en was ooit een bedrijventerrein. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale en wordt nu ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk.

Vanwege de ligging vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station is het gebied heel geschikt om te ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen.

Luchtfoto van het Werninkterrein

Gebiedsvisie

De gemeente heeft stedenbouwkundig bureau BURA Urbanism opdracht gegeven om een gebiedsvisie te maken. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

Doe mee

De gemeente vindt het belangrijk om bij het maken van deze gebiedsvisie ook de meningen en ideeën van omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners en verenigingen mee te nemen. Op doemee.leiden.nl kunt u meedoen, de werkwijze en ontwikkelingen volgen en zien welke stappen er de komende maanden genomen worden. Bij het participatieproces kunt u zien op welke momenten en op welke manier u mee kunt denken, vragen kunt stellen of kunt reageren op de plannen.

De gebiedsvisie past in het overkoepelende Ontwikkelperspectief De Mors.

De gebiedsvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door het college.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.