Verhuizing naar of in Leiden doorgeven

Gaat u verhuizen naar Leiden of verhuist u binnen Leiden? U kunt dit vanaf 4 weken van tevoren tot 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Verhuist u uit Leiden? Geef dan de adreswijziging door in de gemeente waar u gaat wonen.

Dit hebt u nodig

  • Verhuist u naar een huur- of koopwoning? Stuur dan mee: een kopie van uw koop- of huurcontract op uw naam
  • Gaat u bij iemand inwonen? Stuur dan mee: formulier toestemming inwoning (pdf, 50 kb) en een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
  • Verhuist u naar een instelling of verzorgingshuis, maar hebt u geen huurcontract op uw naam? Stuur dan mee: de bevestigingsbrief van de instelling of het verzorgingshuis.
  • Geeft u uw verhuizing door zonder DigiD? Dan moet u ook een kopie van uw geldige paspoort of ID-kaart meesturen. 

Hoelang duurt het?

Het uitvoeren van uw adreswijziging duurt:

  • bij verhuizing in Leiden: 1 werkdag
  • bij verhuizing naar Leiden: minimaal 3 werkdagen

Kosten

Het doorgeven en uitvoeren van uw adreswijziging is gratis.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Het makkelijkst is om uw verhuizing door te geven met DigiD. Lukt dit niet? Gebruik dan het formulier dat staat onder het uitklapvenster: ‘Kunt u uw verhuizing niet doorgeven met DigiD?’. 

Lukt het niet om uw verhuizing door te geven met DigiD? Of hebt u geen DigiD? Dan kunt u uw verhuizing doorgeven met een formulier.

U hebt altijd nodig

Wat moet u meesturen?

  • Verhuist u naar een huur- of koopwoning?  Stuur dan ook mee: een kopie van uw koop-of huurcontract op uw naam
  • Gaat u bij iemand inwonen? Stuur dan ook mee: een ingevuld en ondertekend formulier toestemming inwoning (pdf, 50 kb) en een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
  • Verhuist u naar een instelling of verzorgingshuis, maar hebt u geen huurcontract op uw naam? Stuur dan ook mee: de bevestigingsbrief van de instelling of het verzorgingshuis.

Formulier per post versturen

Vul het formulier in en stuur het samen met de andere documenten op naar gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of lever het in aan de balie.

Formulier digitaal meesturen met contactformulier

Stuurt u het formulier digitaal mee met het contactformulier? Vergeet dan niet het formulier adreswijziging doorgeven helemaal in te vullen, te ondertekenen en als bijlage mee te sturen met het contactformulier. Zonder dit formulier kunnen wij uw adreswijziging niet verwerken.

 

Uitvoering van uw adreswijziging

We voeren uw adreswijziging uit vanaf de verhuisdatum. Krijgt de gemeente uw adreswijziging later dan 5 dagen na uw verhuizing? Dan wordt de dag van doorgeven de verhuisdatum. Op MijnOverheid kunt u met DigiD controleren of uw gegevens zijn aangepast.

Hebt u een verhuizing doorgegeven? Dan controleert de gemeente de nieuwe gegevens om fouten en adresfraude te voorkomen. 

Basisregistratie Personen (BRP)

Uw nieuwe adresgegevens worden in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven. Hierin worden algemene persoonsgegevens opgeslagen. Deze gegevens gebruikt de overheid bij het verlenen van diensten. Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Bekijk bij de Rijksoverheid wie uw persoonsgegevens krijgt.

Adresonderzoek

Staat iemand onterecht op uw adres ingeschreven? De gemeente kan een adresonderzoek opstarten. Lees hierover meer op de pagina adresonderzoek aanvragen.

Briefadres

Hebt u geen vaste woonplaats of verblijfplaats? Of woont of verblijft u in een instelling? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden worden ingeschreven op een briefadres in de gemeente Leiden. Lees meer op de pagina Briefadres.

Volgens de wet BRP (basisregistratie personen) moet de gemeente u inschrijven op het adres waar u woont of verblijft. Ook als uw verblijfplaats officieel geen woonfunctie heeft. De inschrijving betekent niet dat u ook toestemming hebt om er te wonen. Of het adres/de plek wel of geen woonfunctie heeft, staat in de Regels op de kaart in het Omgevingsloket. Voor meer uitleg kunt u de pagina Wat is een bestemmingsplan? bekijken.

De wet BRP verplicht de gemeente om u in te schrijven op het adres waar u echt woont of verblijft. In geval van een noodsituatie, bijvoorbeeld een brand, kan het van levensbelang zijn dat de brandweer weet of er mensen in het gebouw wonen. Die informatie haalt de brandweer (en andere hulpdiensten) uit het BRP.

Het college van burgemeester en wethouders moet dan volgens de wet maatregelen nemen. In juridische termen heet dit ‘de beginselplicht tot handhaving’. Het college kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. U moet dan binnen een bepaalde termijn verhuizen. Doet u dat niet, dan moet u een dwangsom betalen. Ook kan de gemeente de illegale woning ontruimen. De kosten voor de ontruiming zijn dan voor uw rekening. Ook als u, als bewoner van het pand zonder woonfunctie, (nog) geen vervangende woonruimte hebt gevonden, kan de gemeente het pand ontruimen.

Wilt u meer weten over het doorgeven van een verhuizing aan de gemeente? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Hier leest u bijvoorbeeld wie een verhuizing mag doorgeven.