Marktstandplaats­vergunning

In Leiden kunt u een vergunning aanvragen voor een marktstandplaats op één van de warenmarkten. Of u vraagt een standplaatsvergunning aan als u bijvoorbeeld op straat goederen of etenswaren wilt verkopen. 

Naast de wekelijkse warenmarkten organiseert de gemeente ook jaarlijks de Lakenmarkt en de markt tijdens het Leidens ontzet. Meer informatie over deze markten vindt u op de pagina over Bijzondere markten.

Marktstandplaatsvergunning

In Leiden zijn verspreid over de week verschillende markten. Bent u ondernemer en wilt u een marktstandplaats op een markt? Dan hebt u een marktstandplaatsvergunning nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden.

 • Dinsdag: Zuidwest, winkelcentrum De Luifelbaan, 08.00 - 13.00 uur. Een ochtendmarkt met 40 kramen.
 • Woensdag: Leiden-centrum, 08.00 - 17.00 uur. Een warenmarkt met een biologische markt op de Aalmarkt.
 • Donderdag: Stevenshof, winkelcentrum De Stevensbloem, 08.00 - 16.00 uur. Een wijkmarkt.
 • Vrijdag: Merenwijk, winkelcentrum De Kopermolen, 08.00 - 17.00 uur. Een wijkmarkt met 50 kramen.
 • Zaterdag: Leiden-centrum, 08.00-17.00 uur. Een warenmarkt met ongeveer 210 kramen.

Er zijn 4 verschillende soorten marktstandplaatsen:

 • dagstandplaatsen (zogenaamde meeloper)
 • vaste standplaatsen
 • standwerkersplaatsen
 • seizoenstandplaatsen (schaarse vergunning)

Niet op elke markt is ruimte voor een dagplaats, vaste standplaats, standwerkersplaats of seizoenstandplaats. Wilt u meelopen op de zaterdagmarkt? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur vóór de dag van de markt waar u wilt meelopen contact op met de gemeente via markten@leiden.nl. De kramenzetter kan dan op tijd een kraam plaatsen als dat nodig is. Mocht dit toch niet niet lukken, meld u dan op de dag zelf om 08.00 uur bij de dienstdoende BOA op de markt waaraan u wilt meedoen. Er is geen garantie op een plek en er kan geen kraam gehuurd worden. Dit hangt af van het aantal open plekken en het aantal aangemelde meelopers.

Voor de overige weekmarkten geldt dat meelopers zich op de marktdag zelf om 08.00 uur meldt bij de dienstdoende BOA op de markt. Kraamhuur is dan wel mogelijk.

Standplaatsvergunning

Wilt u op straat goederen of etenswaren verkopen? Dan hebt u meestal een standplaatsvergunning nodig. U kunt drie soorten standplaatsvergunningen aanvragen:

 • Vaste standplaats: u wilt voor langere tijd vanuit een kraam of verkoopwagen producten verkopen. Bijvoorbeeld bloemen, snacks of vis.
 • Incidentele (tijdelijke) standplaats: u wilt éénmalig producten verkopen of informatie verstrekken. Bijvoorbeeld bij campagnes van politieke partijen of ledenwerving. Samplen van producten is niet toegestaan.  
 • Seizoensplaatsen: U wilt een standplaats voor het verkopen van seizoensgebonden producten. Bijvoorbeeld kerstbomen, oliebollen of ijs. Van deze vergunning is een beperkt aantal beschikbaar (schaarse vergunning). 

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is die dag geen warenmarkt op de plaats waar u wilt staan.
 • Een vergunning is mogelijk volgens het bestemmingsplan en de milieuwetgeving.
 • Voor snackwagens geldt een verplichte installatie om overlast van geur te voorkomen (ontgeuringsinstallatie).

Kijk voor verdere voorwaarden in de Beleidsregels standplaatsen en in de Notitie standplaatsen 2020 (pdf, 211 kb).