Parkeervergunning voor bewoners zone B

Woont u in een gebied waar u moet betalen om te parkeren? Dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Deze bewonersparkeervergunning is gekoppeld aan het kenteken van uw auto, motor of brommobiel.

Zone B

Het gebied met betaald parkeren rond het centrum van Leiden (zone A) bestaat uit zone B1 en zone B2.

 • Zone B1: betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag, van 9 uur tot 19.30 uur.
 • Zone B2: betaald parkeren op maandag tot en met vrijdag, van 9 uur tot 19.30 uur.

Kijk op de parkeervergunningenkaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst.

Voorwaarden

 • U bent bij de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven in zone B waarvoor u de vergunning aanvraagt.
  Let op: als u kortgeleden naar een nieuw adres bent verhuisd, zou het kunnen dat u niet meteen een vergunning kunt aanvragen.
 • Op het adres waar u ingeschreven staat, is het maximum aantal parkeervergunningen nog niet verleend. Voor zone B geldt een maximum van 2 vergunningen.
  Let op: bestaande bewoners houden recht op hun 3e bewonersparkeervergunning zolang zij niet verhuizen en hun parkeervergunning op tijd verlengen.
 • U woont in een zelfstandige woonruimte (u deelt de keuken en de badkamer niet).
 • Het kentekenbewijs van uw auto, motor of brommobiel staat op uw naam of u maakt gebruik van een leaseauto.
 • Uw voertuig is niet langer dan 6 meter en niet hoger dan 2,4 meter.
 • Uw voertuig staat niet ais kampeerauto geregistreerd bij de RDW.
 • U bent niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), maar kan wel aantonen dat u werkt (= economisch gebonden) en woont in Leiden. Dan kunt u maximaal één bewonersvergunning per adres aanvragen.

Wanneer krijg ik geen bewonersparkeervergunning?

 • Woont u in een woning die valt onder nieuwbouw, functiewijziging, verkamering of splitsing van de woning? Dan hebt u geen recht op een bewoners-, bezoekers- en deelautoparkeervergunning. Dit geldt voor woningen die na 2 oktober 2019 zijn of worden gebouwd.
 • In bepaalde gebieden kunnen bewoners geen bewoners- en bezoekersparkeervergunning krijgen. Het gaat dan om de Lammenschansdriehoek – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, het spoor, de Kanaalweg en Plantijnstraat – en het terrein van De Raad Vastgoed (Veilingterrein) – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, Abrikozenweg, Ananasweg en Perzikweg.

Wilt u weten of u op uw adres nog een parkeervergunning kunt aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via 14071, keuze 3.

Aanvragen

Vraag de bewonersparkeervergunning online aan. Hiervoor hebt u DigiD nodig. De vergunning is geldig tot het eind van het kalenderjaar (zone B).

Het aanvragen van een bewonersparkeervergunning is hetzelfde voor de 1e en 2e vergunning.

Voeg de volgende documenten toe, als dit van toepassing is:

 • leasecontract
 • berijdersverklaring

Een berijdersverklaring is een verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat u de enige bestuurder bent.

De vergunning gaat meteen in na het aanvragen. U krijgt een e-mail ter bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning. De parkeercontroleur scant uw kenteken en weet zo of u hebt betaald.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3.

Meenemen

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • leasecontract (indien van toepassing)
 • berijdersverklaring (indien van toepassing)

Kosten

Zone B:

 • 1e bewonersparkeervergunning: € 61 per kalenderjaar
 • 2e bewonersparkeervergunning: € 215 per kalenderjaar

U betaalt vanaf de 1e dag van de maand waarin u de vergunning krijgt. Dit geldt ook als u de vergunning na de eerste dag van de maand aanvraagt. Zegt u de parkeervergunning op? U krijgt uw geld terug voor elke hele maand die van de lopende vergunningsperiode over is.

Gaat u verhuizen binnen Leiden? Uw parkeervergunning verhuist niet mee. U moet het volgende regelen:

 • Zeg de parkeervergunning op voor het oude adres met ingang van de dag van de verhuizing.
 • Vraag een nieuwe bewonersparkeervergunning aan zodra u staat ingeschreven op uw nieuwe adres.

Verhuist u naar een adres dat valt onder nieuwbouw, functiewijziging, verkamering of splitsing van de woning? Dan hebt u geen recht op een bewoners-, bezoekers- en deelautoparkeervergunning. Dit geldt voor woningen die na 2 oktober 2019 zijn of worden gebouwd. Hebt u in zone B een 3de bewonersparkeervergunning? Deze parkeervergunning vervalt als u verhuist en kunt u niet meer aanvragen. Let op! Niet op ieder adres in Leiden kunt u een parkeervergunning aanvragen. Lees de algemene gronden hierboven. Wilt u weten of dit voor uw nieuwe adres geldt, neem dan contact op met de gemeente via 14071, keuze 3.

U krijgt een brief als uw bewonersparkeervergunning verloopt. Verleng de bewonersparkeervergunning online. Hiervoor hebt u DigiD nodig. 

Kosten

Zone B:

 • 1e bewonersparkeervergunning: € 61
 • 2e bewonersparkeervergunning: € 215
 • 3e bewonersparkeervergunning: € 430

Zegt u de parkeervergunning op? U krijgt uw geld terug voor elke hele maand die van de lopende vergunningsperiode over is.

U kunt uw gegevens en die van uw voertuig online aanpassen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Voeg de nieuwe documenten toe die bij uw aanpassing horen. Bijvoorbeeld uw nieuwe leasecontract. Rijdt u tijdelijk in een andere auto, motor of brommobiel? Dan kunt u 4 keer per jaar voor telkens maximaal vier weken een vervangend kenteken doorgeven.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3. Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • documenten voor uw wijziging. Bijvoorbeeld het nieuwe leasecontract.

Kosten

Aanpassen bij de balie kost € 7,84. Online aanpassen is gratis.

U kunt de bewonersparkeervergunning online opzeggen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Zegt u voor het eind van de vergunningsperiode op? Dan krijgt u uw geld terug voor de overgebleven volle maanden van de vergunningsperiode. 

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Een bewonersparkeervergunning voor zone B is geldig in zone B1 én zone B2:

 • bij alle parkeerautomaten

De bewonersparkeervergunning zone B is niet geldig:

 • in het centrum en stationsgebied (zone A)
 • in zone C (dit zijn de parkeervergunningzones C1 tot en met C4)
 • bij autodateparkeerplaatsen

U kunt alleen een bewonersparkeervergunning krijgen voor een auto, motor of brommobiel waarvoor u geen eigen parkeermogelijkheid hebt. U kunt maximaal 2 bewonersparkeervergunningen per adres krijgen.