Fiets weg

Om de stallingen en het stationsgebied goed bereikbaar te houden, moet u uw fiets in de rekken stallen. Uw fiets mag niet te lang op dezelfde plek staan en mag geen gevaarlijke situaties veroorzaken. De gemeente verwijdert fietsen die verkeerd of te lang zijn gestald en bewaart ze tijdelijk in het fietsdepot.

Verkeerd gestalde fietsen (fiets fout)

In het stationsgebied moet uw fiets in de rekken staan. Fietsen die langer dan 1 uur buiten de rekken staan worden verwijderd. De borden met ‘fiets fout = fiets weg’ wijzen u daarop. Bekijk de plattegrond met alle stallingen en het gebied waar verkeerd gestalde fietsen worden verwijderd.

Fietsen verwijderd uit pop-up-fietsenstalling

Stond uw fiets op zaterdag in de pop-up-fietsenstalling op de Nieuwe Rijn, Steenschuur of Lange Mare geparkeerd, en was u te laat om hem op te halen? Als de fiets op slot stond en niet aan het rek was vastgezet, dan staat uw fiets in de buurt geparkeerd. Stond uw fiets wel vast aan het fietsenrek? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of telefonisch via 14 071.

Weesfietsen

Een weesfiets is een fiets die in de openbare ruimte staat en al langere tijd niet meer is gebruikt. Weesfietsen zijn vaak nog in goede staat. Maar omdat ze er al zo lang staan, houden ze stallingsplekken bezet. Een weesfiets die blijft staan, wordt uiteindelijk een fietswrak.
De maximale stallingstermijn van een fiets en bromfiets in de stationsgebieden Leiden Centraal is twee weken. Vanaf 1 januari 2024 is de maximale stallingstermijn bij  station De Vink en station Lammenschans ook twee weken. Als uw fiets of bromfiets daar langer dan twee weken aaneengesloten op dezelfde plek staat verwijdert de gemeente uw fiets. Voor de rest van Leiden geldt per 1 januari 2024 dat uw fiets of bromfiets maximaal vier weken aaneengesloten op dezelfde plek mag staan. Voor dit laatste geldt dat de gemeente met name controleert op drukke, rommelige plekken.

Wrakfietsen

Een wrakfiets is een fiets die in zo’n slechte staat is, dat er echt niet meer op gefietst kan worden. Vanaf 1 augustus 2022 haalt de gemeente wrakfietsen direct weg, ze worden niet meer gelabeld. De wrakfietsen worden daarna vernietigd.

Fiets ophalen uit het depot

Fietsen die de gemeente Leiden verwijdert, worden gefotografeerd en verplaatst naar het fietsdepot (Willem Barentszstraat 20). U kunt uw fiets daar tegen betaling ophalen. Fietsen worden maximaal 42 dagen bewaard. Als een fiets na die 42 dagen niet is opgehaald, wordt deze opgeknapt door het Warenhuis en weer verkocht, of opgehaald door de ijzerboer. De opbrengsten worden onder meer gebruikt voor de handhaving van het fietsparkeren.

Is uw fiets verwijderd of zoekgeraakt? Dan kunt u via de website van Verloren of gevonden de foto’s van verwijderde fietsen bekijken. Het duurt maximaal 24 uur voor verwijderde fietsen op de website staan.

Gaat u uw fiets ophalen, neem dan mee:
• De sleutel van uw slot.
• Uw pinpas (u betaalt € 26 bij het ophalen van uw fiets).

Let op! In de middag is het druk bij het fietsdepot. Kom in de ochtend om wachten te voorkomen.

Niet eens met het verwijderen van uw fiets?

Waarom is uw fiets verwijderd?

  • Uw fiets is aangetroffen buiten een fietsenrek, stalling of een daarvoor bestemd fietsvak. Hiervan is een foto gemaakt en na minimaal een uur een tweede foto. Hierna heeft de gemeente uw fiets verwijderd en opgeslagen in het fietsdepot.
  • Uw fiets stond langer dan twee weken aaneengesloten in een fietsenstalling binnen het stationsgebied.

U bent als eigenaar van de fiets verantwoordelijk voor het juist stallen van de fiets. Dit blijft u ook als iemand anders uw fiets buiten het rek, de stalling of het vak heeft geplaatst. Daarom is er sprake van een overtreding.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente uw fiets heeft verwijderd? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Zorg dat u het kenmerk van het proces-verbaal (eindigend op LDN) bij uw bezwaar vermeldt. Met behulp van uw DigiD kunt u online een bezwaarschrift opstellen en dit direct verzenden.

Uitzondering

Is uw fiets verwijderd uit een stalling onder toezicht? Wij hebben uw fiets verwijderd op basis van de huisregels. Omdat dit niet op basis van de Algemene wet bestuursrecht is, kunt u geen bezwaar maken tegen deze beslissing.