Marktstandplaats­vergunning

In Leiden kunt u een vergunning aanvragen voor een marktstandplaats op één van de warenmarkten. Of u vraagt een standplaatsvergunning aan als u bijvoorbeeld op straat goederen of etenswaren wilt verkopen. 

Naast de wekelijkse warenmarkten organiseert de gemeente ook jaarlijks de Lakenmarkt en de markt tijdens het Leidens ontzet. Meer informatie over deze markten vindt u op de pagina over Bijzondere markten.

Marktstandplaatsvergunning

In Leiden zijn verspreid over de week verschillende markten. Bent u ondernemer en wilt u een marktstandplaats op een markt? Dan hebt u een marktstandplaatsvergunning nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden.

 • Dinsdag: Zuidwest, winkelcentrum De Luifelbaan, 08.00 – 13.00 uur. Een ochtendmarkt met 40 kramen.
 • Woensdag: Leiden-centrum, 08.00 – 17.00 uur. Een warenmarkt met een biologische markt op de Aalmarkt.
 • Donderdag: Stevenshof, winkelcentrum De Stevensbloem, 08.00 – 16.00 uur. Een wijkmarkt.
 • Vrijdag: Merenwijk, winkelcentrum De Kopermolen, 08.00 – 17.00 uur. Een wijkmarkt met 50 kramen.
 • Zaterdag: Leiden-centrum, 08.00 – 17.00 uur. Een warenmarkt met ongeveer 210 kramen.

Er zijn 4 verschillende soorten marktstandplaatsen:

 • dagstandplaatsen (zogenaamde meeloper)
 • vaste standplaatsen
 • standwerkersplaatsen
 • seizoensstandplaatsen (schaarse vergunning)

Niet op elke markt is ruimte voor een dagplaats, vaste standplaats, standwerkersplaats of seizoenstandplaats. Wilt u meelopen op de zaterdagmarkt? Neem dan uiterlijk om 12.00 uur voor de dag van de markt waar u wilt meelopen contact op met de gemeente via markten@leiden.nl. De kramenzetter kan dan op tijd een kraam plaatsen als dat nodig is. Mocht dit toch niet lukken, meld u dan op de dag zelf om 08.00 uur bij de dienstdoende BOA op de markt waaraan u wilt meedoen. Er is geen garantie op een plek en er kan geen kraam gehuurd worden. Dit hangt af van het aantal open plekken en het aantal aangemelde meelopers.

Voor de overige weekmarkten geldt dat meelopers zich op de marktdag zelf om 08.00 uur melden bij de dienstdoende BOA op de markt. Kraamhuur is dan wel mogelijk.

Standplaatsvergunning

Wilt u op straat goederen of etenswaren verkopen? Dan hebt u meestal een standplaatsvergunning nodig. U kunt drie soorten standplaatsvergunningen aanvragen:

 • Vaste standplaats: u wilt voor langere tijd vanuit een kraam of verkoopwagen producten verkopen. Bijvoorbeeld bloemen, snacks of vis.
 • Incidentele (tijdelijke) standplaats: u wilt eenmalig producten verkopen of informatie verstrekken. Bijvoorbeeld bij campagnes van politieke partijen of ledenwerving. Samplen van producten is niet toegestaan.  
 • Seizoensplaatsen: u wilt een standplaats voor het verkopen van seizoensgebonden producten. Bijvoorbeeld kerstbomen, oliebollen of ijs. Van deze vergunning is een beperkt aantal beschikbaar (schaarse vergunning). 

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is die dag geen warenmarkt op de plaats waar u wilt staan.
 • Een vergunning is mogelijk volgens het bestemmingsplan en de milieuwetgeving.
 • Voor snackwagens geldt een verplichte installatie om overlast van geur te voorkomen (ontgeuringsinstallatie).

Kijk voor verdere voorwaarden in de Beleidsregels standplaatsen en in de Notitie standplaatsen 2020.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een marktstandplaatsvergunning of standplaatsvergunning vult u onderstaand onlineformulier in. Door de vragen krijgen we een goed beeld van uw aanvraag.

U hebt DigiD nodig om uw aanvraag te doen. Als ondernemer, vereniging of stichting bent u ook ingeschreven bij de KvK.

Als er vragen zijn over de aanvraag nemen we contact met u op.

Marktstandplaatsvergunningen:

De kosten voor een marktstandplaats staan in de Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld.

Standplaatsvergunningen:

 • vaste standplaats of seizoensstandplaats: eenmalig € 169,42 als de standplaats in het Standplaatsenplan staat.
 • vaste standplaats of seizoensstandplaats: eenmalig € 636,38 als de standplaats niet in het Standplaatsenplan staat.
 • incidentele standplaats: € 27,28 per dag.

U betaalt bij een vaste standplaats ook staangeld per jaar per m². Dit is per plek verschillend. Bekijk die tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld.

Marktstandplaatsvergunningen:

Binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit op uw aanvraag.

Standplaatsvergunning:

U hoort het besluit van de gemeente:

 • incidentele en seizoensstandplaats: binnen 4 weken
 • vaste standplaats opgenomen in het Standplaatsenplan: binnen 8 weken (plus de tijd die nodig is voor de omgevingsvergunning)
 • vaste standplaats niet opgenomen in het Standplaatsenplan: binnen 12 weken (plus de tijd die nodig is voor de omgevingsvergunning)