Horeca-inrichting wijzigen

Wanneer de horeca-inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving is de vergunninghouder verplicht de wijziging binnen één maand te melden bij de burgemeester. De melding doet u via het formulier.

Het kan bijvoorbeeld de om de volgende wijzigingen gaan:

  • Er wordt een extra lokaliteit bij de inrichting betrokken.
  • Er is een wijziging in de terrasvergunning.

Voorwaarden

De nieuwe situatie in de horeca-inrichting moet voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit staan.