Horeca-inrichting wijzigen

Verandert uw horeca-inrichting zo dat deze niet langer overeenkomt met de omschrijving die in de vergunning staat? Dan moet u als vergunninghouder de wijziging binnen één maand melden bij de burgemeester. Dit doet u via het formulier.

Het kan bijvoorbeeld de om de volgende wijzigingen gaan:

  • Er komt een extra lokaliteit bij de inrichting.
  • Er is een wijziging in de terrasvergunning.

Voorwaarden

De nieuwe situatie in de horeca-inrichting is volgens de eisen die in het Bouwbesluit staan.