Handhavingsverzoek

Denkt u dat er regels worden overtreden die te maken hebben met bouwen, milieu of ruimtelijke regels (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)? En hebt u daar zelf direct last van? Dan kunt u een melding doen of een handhavingsverzoek indienen.

Eerst praten of een melding doen

Probeer eerst in gesprek te gaan met de persoon tegen wie u een handhavingsverzoek wilt indienen. Dit levert vaak meer op. Komt u er samen niet uit dan kunt u anoniem een melding doen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u alsnog officieel een handhavingsverzoek indienen. 

Handhavingsverzoek doen

Als u een officieel handhavingsverzoek wilt indienen, dan heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Datum en uw handtekening. (Als het verzoek door meerdere personen wordt gedaan, alle namen en handtekeningen meesturen). 
  • Duidelijke omschrijving van de volgens u illegale activiteit(en) met adres of locatie.

U stuurt uw handhavingsverzoek per post naar de gemeente, of u levert het af bij het Stadskantoor.

Verzoeken die niet volledig zijn, of via e-mail of het contactformulier worden ingediend worden niet in behandeling genomen.