Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Leiden? Dan kunt u hiertegen in de meeste gevallen bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een verleende omgevingsvergunning. Of tegen het afwijzen van een aanvraag om een uitkering.

Maak uw bezwaar binnen 6 weken na de datum die op de brief over het besluit staat. Wordt het besluit gepubliceerd in de Stadskrant, de Staatscourant of op de website van de gemeente Leiden? Kijk dan naar de datum die bij het besluit staat. Dat is de dag waarop de termijn van 6 weken start. Lees meer over bezwaar en beroep op ‘Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?‘.

Online bezwaar maken

Maak online bezwaar tegen een besluit van de gemeente Leiden. Zorg ook dat u het besluit waartegen u bezwaar maakt bij de hand hebt. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Vereniging, stichting, vennootschap

Maakt u bezwaar namens een vereniging, stichting of vennootschap? Dan moeten alle leden die tekenbevoegd zijn het bezwaar ondertekenen. Wie dit zijn staat in de statuten of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur een kopie van de statuten of het uittreksel mee met uw bezwaarschrift.

Als u bezwaar hebt gemaakt, neemt een juridisch medewerker van de gemeente Leiden contact met u op. De juridisch medewerker geeft advies over wat de beste behandeling is van uw bezwaar. Bijvoorbeeld een gesprek met u, iemand van de gemeente en andere betrokkenen. Tijdens zo’n gesprek wordt er gekeken of het mogelijk is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Leent de situatie zich niet voor zo’n gesprek of wilt u geen gesprek? Of bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek en wilt u een beslissing op uw bezwaar? Dan gaat de behandeling van uw bezwaar verder. U wordt dan uitgenodigd om tijdens een gesprek (een hoorzitting ) uw bezwaren uit te leggen. Afhankelijk van het onderwerp is dit een hoorzitting bij de juridisch medewerker of bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke bezwaarcommissie die advies geeft aan de gemeente. De leden van de commissie luisteren goed naar uw verhaal en dat van de gemeente. Na de hoorzitting geven ze een advies aan de gemeente over uw bezwaar. De gemeente neemt daarna een beslissing over uw bezwaar. U kunt iemand meenemen naar het gesprek en/of de hoorzitting. Bijvoorbeeld een familielid, een kennis of een advocaat. Als u zelf niet kunt komen, kunt u iemand vragen om in uw plaats te gaan.

Voorlopige voorziening

De beslissing waartegen u bezwaar hebt gemaakt, blijft tijdens de behandeling van uw bezwaar gelden. Dat kan soms onherstelbare gevolgen hebben. Bijvoorbeeld bij een vergunning voor het kappen van een boom. Of als u een bedrag moet (terug)betalen aan de gemeente. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan tegelijk met uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Hier zijn kosten aan verbonden. De voorzieningenrechter kan bepalen dat het besluit niet mag worden uitgevoerd totdat er over het bezwaar is beslist.

Vergoeding proceskosten

Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente? Dan kunt u ook een vergoeding vragen voor sommige kosten die u maakt. Bijvoorbeeld voor het gebruik van een advocaat. De gemeente geeft u een vergoeding als u gelijk krijgt en de gemeente daardoor een nieuw besluit moet nemen.

Hoe lang duurt het?

 • De termijnen beginnen na afloop van de termijn waarin u bezwaar kon maken. Dat is 6 weken gerekend vanaf de datum van het besluit.
 • U moet binnen 6 weken een beslissing van de gemeente op uw bezwaar krijgen.
 • De gemeente heeft meer tijd als de Regionale Commissie Bezwaarschriften uw bezwaarschrift behandelt. Dan moet de gemeente binnen 12 weken een beslissing op het bezwaar nemen.
 • De termijnen kunnen 1 keer worden verlengd met 6 weken. De gemeente laat u dit per brief weten.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank door een brief te sturen. Doe dit uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing op uw bezwaar. Op de website mijnrechtspraak.nl vindt u informatie die u verder kan helpen.

Hebt u nog vragen?

Stel ze via het contactformulier.

Wilt u of kunt u uw bezwaar niet via het online formulier doen? Maak dan bezwaar door een brief te sturen. Vermeld hierin:

 • uw naam en adres
 • handtekening en datum van ondertekening
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur het besluit mee)
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw telefoonnummer (niet verplicht, wel gewenst).

Stuur uw bezwaarschrift naar ons postadres: College van burgemeester en wethouders Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Voor de behandeling van uw bezwaar gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens. Dit kunnen zijn uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, handtekening en burgerservicenummer. Dit mag de gemeente volgens de wet. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Delen van gegevens met anderen

De gemeente kan uw persoonsgegevens delen met andere partijen die betrokken zijn bij uw bezwaar. Dit zijn bijvoorbeeld de aanvrager van de vergunning waartegen u bezwaar maakt en de Regionale Commissie Bezwaarschriften. Dit doet de gemeente alleen als dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bezwaar. Alleen de echt noodzakelijke gegevens worden gedeeld met anderen. De gemeente deelt nooit uw BSN, telefoonnummer of handtekening met anderen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank door een brief te sturen. Doe dit uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing op uw bezwaar. Op de website mijnrechtspraak.nl vindt u informatie die u verder kan helpen. Zet in de brief de volgende gegevens:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente
 • wat de beslissing van de rechter volgens u moet zijn
 • eventueel een verzoek om schadevergoeding
 • een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift
 • uw handtekening

Wilt u juridisch advies? Kijk dan op de website van het Juridisch Loket Leiden of op de Leidse Rechtswinkel.

Bezwaar en beroep op Overheid.nl