Handhaving

Handhaving openbare ruimte

De gemeente ontvangt jaarlijks duizenden meldingen. Daarvan gaan er ruim 4500 over onderwerpen als wildplassen, hondenpoep, parkeren of fietsen. Team Handhaving gaat aan de slag met deze meldingen. Op straat en op het water controleren Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) op naleving van de regels om de stad leefbaar te houden. U herkent een BOA aan het blauwzwarte uniform met BOA-logo de tekst 'Handhaving' erop. De BOA’s zijn actief in heel de stad: in het centrum en in andere wijken. Op een doordeweekse dag, in weekenden en tijdens evenementen.

Samen houden we de stad schoon, heel en veilig. Help mee, geef het goede voorbeeld en meld overlast.