Persberichten

Op deze pagina vindt u persberichten van de gemeente Leiden.

Persvoorlichting:
071 - 516 50 55 of persvoorlichting@leiden.nl

Contactgegevens van de woordvoerders van burgemeesters en wethouders vindt u op de pagina's college van burgemeester en wethouders.
 

Druktekaart helpt bezoekers van Leiden om hun bezoek te plannen

Gemeente Leiden lanceert vandaag een druktekaart van de Leidse binnenstad waarop in één oogopslag te zien is hoe druk het is. Onderling afstand houden is belangrijk om de verspreiding van het coronavirus te beperken en dat is bij minder drukte beter te doen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

College van B&W geeft voorkeur aan nieuwbouwwoningen op plek Stadsbouwhuis

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor het scenario, waarin het Stadsbouwhuis gesloopt wordt en plaats maakt voor woningen. Dit brengt met zich mee dat het college het voornemen heeft het Stadsbouwhuis niet aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument.

Home > Inwoners en ondernemers > Werkzaamheden in Leiden > Bouwen aan de stad > Energiepark e.o.

Beëindiging geschil overdrachtsbelasting

Tussen de Gemeente Leiden en de Belastingdienst is een discussie ontstaan omtrent een vrijstelling van overdrachtsbelasting waarop de Gemeente meende rechtmatig een beroep te kunnen doen in verband met de levering van het appartementsrecht van het bouwdeel Da Vinci ROC Lammenschans in 2011. De Gemeente en de Belastingdienst zijn in overleg tot een te betalen bedrag aan overdrachtsbelasting gekomen met daarin een boetecomponent.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Verbreding horeca-aanbod en betere balans in de binnenstad ; Concept Horecavisie 2020 vrijgegeven voor inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘concept Horecavisie Leiden 2020’ gepresenteerd en vrijgegeven voor inspraak. In de horecavisie staat onder andere beschreven waar er de komende jaren horeca bij kan komen en waar niet, met aandacht voor een betere balans tussen wonen, werken en recreëren in de binnenstad. Ook wordt het hotelaanbod de komende tien jaar flink uitgebreid.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Ruimte voor een groene en vitale binnenstad

Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ op.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Integrale controle bedrijfspanden op Flevoweg en Amphoraweg

Op woensdag 8 juli jl. vonden integrale controles plaats bij twee bedrijfspanden in Leiden. Naar aanleiding van signalen en eerdere controles hebben gemeente (bouw- en woningtoezicht en handhaving openbare ruimte), politie, brandweer en de omgevingsdienst West Holland de betreffende locaties op de Flevoweg en de Amphoraweg gecontroleerd op naleving van vergunningen en andere wet- en regelgeving waaraan de bedrijven zich dienen te houden.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Leiden European City of Science heeft een nieuwe directeur

Leiden is in 2022 European City of Science. Sinds de stad in 2017 deze eervolle titel kreeg toebedeeld, is dit bijzondere jaar in voorbereiding. Op uitnodiging van de founding partners van Leiden European City of Science 2022 (gemeente Leiden, Universiteit Leiden en LUMC) is Meta Knol bereid gevonden om programmadirecteur Fried Kramer op te volgen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Gemeente bezorgt rijsttafel aan huis ; ondanks Corona toch Indische rijsttafel voor 166 Leidse veteranen

De gemeente Leiden eert haar veteranen ieder jaar met een bijeenkomst inclusief een uitgebreid Indisch rijsttafelbuffet in de Hooglandse kerk. Veteranen hebben zich immers ingespannen voor vrijheid en vrede, soms met gevaar voor eigen leven. Dat verdient alle aandacht en dank en daarom organiseren wij in ons land jaarlijks de Veteranendag en in Leiden al 14 jaar de Leidse Veteranendag. Door de Corona-beperkingen kon de bijeenkomst en de maaltijd in de Leidse kerk op 26 juni niet doorgaan. Maar daar werd iets op gevonden…

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten