Persberichten

Op deze pagina vindt u persberichten van de gemeente Leiden.

Persvoorlichting:
071 - 516 50 55 of persvoorlichting@leiden.nl

Contactgegevens van de woordvoerders van burgemeester en wethouders vindt u op de pagina's college van burgemeester en wethouders.
 

Meer tijd nodig voor gebiedsvisie Westerpoort

De gemeente heeft meer tijd nodig voor de gebiedsvisie Westerpoort. De gemeente kondigde voor de zomervakantie aan in het derde kwartaal van dit jaar een uitgewerkt ruimtelijk model voor de nieuwe Stadswijk Westerpoort aan belanghebbenden voor te willen leggen. Dit blijkt niet haalbaar.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Veilig en vlot fietsen tussen de grote steden

De fiets als alternatief voor andere vervoersmiddelen wordt steeds aantrekkelijker. Zeker nu het steeds drukker wordt op autowegen. Om de omschakeling naar de fiets te versnellen en veilig mogelijk te maken, zijn verbeteringen van fietsroutes tussen de grote steden noodzakelijk. Leiden is blij dat het Rijk en de regio hebben besloten om 9,13 miljoen euro te investeren in fietsprojecten in Voorschoten en in Leiden. Zo wordt het aantrekkelijker om te fietsen op de regionale route tussen Den Haag, Leidschendam en Leiden.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Subsidieregeling duurzame koelkast Leiden 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidieregeling vastgesteld voor duurzame koelkasten in Leiden. De regeling houdt in dat mensen een voucher van €300,- krijgen waarmee zij een energiezuinige koelkast met korting kunnen kopen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Gemeente helpt woningeigenaren met isolatiesubsidie

Met de subsidieregeling Isolatiemaatregelen Leiden 2022 ondersteunt de gemeente woningeigenaren die zelf onvoldoende middelen hebben om hun woning te verduurzamen. De Leidse subsidieregeling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak ‘Bestrijding energiearmoede’ dat begin april van dit jaar door het college is vastgesteld.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Groen licht voor project Knooppunt Leiden Centraal

De komende jaren groeit het aantal inwoners in Leiden en de regio, net als het aantal reizigers dat gebruikmaakt van Knooppunt Leiden Centraal. Om het stationsgebied en Knooppunt Leiden Centraal voor te bereiden op de toekomst starten we, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, provincie Zuid-Holland en het Leids Universitair Medisch Centrum, de MIRT-verkenning Knooppunt Leiden Centraal. Donderdag 10 november hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder de start van de MIRT verkenning van het project Oude Lijn. Deze ondertekening houdt in dat Leiden 190 miljoen van het Rijk ontvangt om het knooppunt Leiden Centraal een toekomstbestendige duurzame impuls te geven.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten