Persberichten

Op deze pagina vindt u persberichten van de gemeente Leiden.

Persvoorlichting:
071 - 516 50 55 of persvoorlichting@leiden.nl

Contactgegevens van de woordvoerders van burgemeester en wethouders vindt u op de pagina's college van burgemeester en wethouders.
 

Tijdelijke sluiting bedrijfspand Flevoweg

Burgemeester Lenferink heeft besloten een bedrijfspand aan de Flevoweg 12C in Leiden voor een periode van drie maanden te sluiten. Op 2 oktober sloot burgemeester Lenferink al met spoed het bedrijfspand voor de duur van twee weken naar aanleiding van een ernstig geweldsincident. Eén van de redenen voor verlenging van de tijdelijke sluiting met drie maanden, is dat uit het (lopende) politieonderzoek is gebleken dat er een reële dreiging is op verder geweld.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Initiatiefnemers presenteren hun circulaire plannen

In Leiden willen we verspilling tegengaan, hergebruik stimuleren en afval zoveel mogelijk voorkomen. Met de subsidie Circulair Verwaarden wil de gemeente bewoners, ondernemers en organisaties stimuleren om plannen te lanceren die hieraan bijdragen. Diverse initiatiefnemers dienden hun circulaire, innovatieve plannen in. De initiatieven werden beoordeeld op milieuwinst, hoe innovatief en vernieuwend het initiatief is en in hoeverre het bijdraagt aan de bewustwording van de Leidse inwoners.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Bezoek aan de stad in balans: regels voor toeristische verhuur zijn uitwerking van visie op de bezoekerseconomie van Leiden

Bezoekers zijn belangrijk voor het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Tegelijkertijd is de stad ook een plek om te wonen. Hoe versterken we zowel de levendigheid als de leefbaarheid in Leiden en behouden we de balans tussen het leven in en het beleven van de stad? Dat staat in de ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden’. In de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ zijn aan de hand van deze visie regels uitgewerkt voor het verhuren van woonruimte aan toeristen. Na periodes van participatie en inspraak vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad beiden stukken vast te stellen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Baan of inkomen kwijt tijdens de coronacrisis? Het Regionaal Mobiliteitsteam helpt!

Mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en extra steun nodig hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland. Dit team helpt werkzoekenden met bijvoorbeeld intensieve begeleiding, sollicitatietraining, loopbaangesprekken, scholing of praktijkleren in kansrijke sectoren zoals de zorg, logistiek en techniek. Het team staat dagelijks klaar om werkzoekenden te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en werkeloosheid te voorkomen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Samenwerking gemeenten Leidse regio in warmtetransitie bekrachtigd

Er is deze week een belangrijke stap gezet voor de warmtetransitie in de Leidse regio. Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk toe te werken naar een duurzaam open, regionaal energiesysteem. Door intensiever samen te werken kunnen de gemeenten gezamenlijk een hogere en snellere reductie van broeikasgassen bereiken dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Leiden en Voorschoten werken samen aan een veilig kruispunt Groote Vink

Woensdag 6 oktober kwamen wethouder Ashley North (Leiden) en wethouder Erika Spil (Voorschoten) samen op het kruispunt Groote Vink. Zij ondertekenden daar een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst legt vast dat beide gemeenten samen werken en elkaar versterken bij het inrichten van het kruispunt en daarmee de verkeersveiligheid voor de fietser flink verbeteren. Beide gemeenten zijn verheugd om de initiatieven integraal uit te werken. Alleen zo hebben inwoners van Voorschoten en Leiden maar ook alle weggebruikers profijt van het resultaat.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Nieuw beleid voor winkels en markt in de inspraak

Leiden is een fijne stad om te winkelen. Zowel voor de dagelijkse boodschappen als een dagje shoppen. Met een veelzijdig aanbod van retail, markt, horeca en cultuur heeft Leiden van alles te bieden aan haar inwoners en bezoekers uit de regio en daarbuiten. Om dat ook in de toekomst zo te houden, en waar nodig te versterken, heeft de gemeente de afgelopen tijd gewerkt aan een toekomstproof plan voor retail en de markt. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn hierbij betrokken. De plannen staan in de conceptnota ‘Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021’, die het college heeft vrijgegeven voor inspraak.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten