Volmacht aanvragen

Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen.  

De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde), moet: 

 • de volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen in het stembureau; 
 • namens zichzelf en maximaal 2 andere personen stemmen. 

Machtigen via uw stempas

Het makkelijkst is om iemand te machtigen die ook in Leiden woont. U kunt de ander voor u laten stemmen door dat op de achterkant van uw stempas in te vullen. 

Hoe werkt het machtigen via de stempas?

 • De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) moet als kiezer ingeschreven staan in de gemeente Leiden. 
 • Vul de achterkant van uw stempas in. 
 • U en de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekenen de  stempas. 
 • Geef de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs. Deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau. 

Schriftelijke volmacht aanvragen

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan? 

 • Als u de achterkant van de stempas niet in kunt vullen om iemand te machtigen (bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent). 
 • Als u niet in dezelfde gemeente woont als de persoon die u voor u wilt laten stemmen. 
 • Als u geen geldig (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsdocument hebt. Vult u dit formulier in, dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien als hij voor u stemt. Dit moet wel als u iemand machtigt om voor u te gaan stemmen door de achterkant van uw stempas in te vullen. 

De persoon die u machtigt, krijgt per post het volmachtbewijs waarmee uw stem uitgebracht kan worden.  Als u de schriftelijk volmacht op tijd aanvraagt, kan de gemachtigde het volmachtbewijs in de laatste week van mei verwachten.

Let op: vraagt u de volmacht aan voor 23 mei? Dan ontvangt u ook een stempas. De stempas is ongeldig en kan niet gebruikt worden om te stemmen. De volmacht ontvangt de gemachtigde in de laatste week van mei.

U kunt tot uiterlijk maandag 3 juni 17.00 uur een volmacht aanvragen door het formulier hieronder te downloaden en het ingevulde formulier als bijlage bij het contactformulier in te sturen. Of stuur het per post naar gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. 

 • U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de persoon die namens u stemt.    
 • U en de gemachtigde moeten het formulier invullen en ondertekenen.  

Kunt u geen handtekening zetten?

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument ‘niet in staat tot tekenen’? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ‘niet in staat tot tekenen’ in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen zonder uw handtekening. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het stemmen met een volmacht? Kijk dan op de website van de Kiesraad.