Verslagen verkiezingen Europees Parlement

Op 6 juni waren de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. Na het sluiten van de stembureaus zijn de stemmen per partij geteld. Op 7 juni werden de stemmen per kandidaat geteld in de Hooglandse Kerk. Dit gebeurde centraal, dus op één plek.

Verslagen voorlopige uitslag

Elk stembureau maakt een schriftelijk verslag. Dit heet een proces-verbaal. In een proces-verbaal staat hoe het tellen van de stemmen gegaan is en wat de uitkomsten zijn. Met de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. Na het stemmen kunnen kiezers het proces-verbaal van elk stembureau lezen. Zo kunt u controleren of het tellen van de stemmen in Leiden goed gegaan is. 

Verslagen voorlopige uitslag per partij

Op donderdagavond 6 juni werden de stemmen op partijniveau geteld. Dit gebeurde op de stembureaus. De dag erna, op vrijdag 7 juni, werden op één centrale plek de stemmen per kandidaat geteld. Dit wordt ook wel ‘centraal tellen’ genoemd.

Hieronder kunt u de verslagen bekijken van elk stembureau van donderdag 6 juni 2024.

Verslagen stembureaus – voorlopige uitslag per partij
(processen-verbaal model N 10-2)

Verslagen definitieve uitslag

Op donderdagavond 6 juni ná het stemmen, werden op de stembureaus alleen de stemmen per partij geteld. De dag erna, op vrijdag 7 juni, werden op één centrale plek de stemmen per kandidaat geteld. Dit wordt ook wel ‘centraal tellen’ genoemd.

Verslagen per stembureau

Hieronder kunt u de verslagen bekijken van elk stembureau van woensdag 6 juni 2024 met de definitieve uitslag per kandidaat.

Verslagen stembureaus – definitieve uitslag per kandidaat
(de bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau)

Verslag gemeentelijk stembureau

Hieronder kunt u het verslag lezen van het gemeentelijk stembureau met de definitieve uitslag per kandidaat.

Verslag gemeentelijk stembureau – definitieve uitslag per kandidaat 
(proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau model Na 31-2)

Verslag hoofdstembureau

Hieronder kunt u het verslag lezen van het hoofdstembureau met de definitieve uitslag op kandidaatsniveau.

Verslag van het hoofdstembureau 
(proces-verhaal van het hoofdstembureau model O7)

Tellingen en controle

In Nederland wordt met de hand gestemd. Ook het tellen van de stemmen in de stembureaus gaat met de hand. De uitkomsten van de tellingen worden op papier naar de gemeente gebracht. Gemeenten gebruiken Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) om de uitslagen van de stembureaus op te tellen.

Na invoer van de stembureauresultaten in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) wordt een controletelling gedaan. Dit wordt gedaan om na te kijken of de computerprogramma’s goed gewerkt hebben. 

Tellingsbestand

Bekijk de tellingsbestanden die ingevoerd zijn in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Tellingsbestand OSV gemeentelijk stembureau (gemeente Leiden)

Tellingsbestand OSV hoofdstembureau (kieskring Leiden)

Verslag controleprotocol

Na invoer van de stembureauresultaten in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) wordt een controletelling gedaan. Dit wordt gedaan om na te kijken of de computerprogramma’s goed gewerkt hebben. 

Verslag controletelling gemeentelijk stembureau

Verslag controletelling hoofdstembureau (kieskring Leiden)

Melding doen van mogelijke fouten

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen? U kunt dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. U kunt de melding doen via het formulier op de website van de Kiesraad.

Meer informatie en contact

Hebt u vragen over deze verkiezingen? Of bent u op zoek naar uitslagen en/of documenten van vorige verkiezingen? Neem dan contact op met team verkiezingen: verkiezingen@leiden.nl.

Wilt u meer informatie over de verkiezing voor het Europees Parlement? Lees de informatie op de websites van de Kiesraad of de Rijksoverheid.

Wetten en regels

Bekijk de Kieswet.