Stemmen voor het Europees Parlement

Wie mag er stemmen, wanneer krijgt u uw stempas en wat hebt u nodig als u gaat stemmen?

Wanneer wordt uw stempas bezorgd?

De stempassen worden uiterlijk op 23 mei bezorgd.
De kandidatenlijst krijgt u uiterlijk op 31 mei.

Wie mag er stemmen?

U mag in de gemeente Leiden stemmen voor het Europees Parlement als u:   

  • in de gemeente Leiden woont en daar 23 april 2024 staat ingeschreven.   
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing.   
  • de Nederlandse nationaliteit hebt. Of als u EU-onderdaan bent (wanneer u heeft aangegeven in Nederland te willen stemmen via Y32 procedure). 
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter.  

Wat neemt u mee naar het stembureau?

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) dat maximaal 5 jaar verlopen is op de dag van de verkiezingen   
  • Stempas(sen) en/of kiezerspas 

Als u namens iemand anders stemt:   

  • Via machtiging achterop de stempas: neem de stempas en een kopie van het identiteitsbewijs mee van de persoon die u gemachtigd hebt. De kopie van het identiteitsbewijs mag u ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau.   
  • Bij volmacht: neem het volmachtbewijs mee. U hoeft geen kopie mee te nemen van het identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd hebt. 

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee, bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.  

Meer weten over de verkiezingen?