Ondersteuningsverklaring politieke partij inleveren

Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen en inleveren voor een politieke partij. Dat kan in de gemeente waar u als inwoner ingeschreven staat. Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij aan de verkiezingen.

Iedere politieke partij die nog niet in het Europees Parlement zit, moet minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Wanneer kunt u dit doen?

U kunt een verklaring afleggen in de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven. Dit kan van dinsdag 9 april tot en met dinsdag 23 april 2024 en op donderdag 25 april en vrijdag 26 april 2024. Dit doet u bij de balie op het Stadskantoor tijdens de openingstijden. U kunt hiervoor ook een afspraak maken door te bellen met 14 071. 

  • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
  • U woont in Leiden.
  • U hebt kiesrecht voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. 

Hoe werkt het?

U kunt het beste een formulier ondersteuningsverklaring opvragen bij de partij die u wilt ondersteunen. Daarop heeft de partij al hun hele kandidatenlijst ingevuld. Als u het formulier hieronder gebruikt, moet u alle kandidaten zelf invullen. Zonder complete kandidatenlijst is het ondersteuningsformulier niet geldig. 

  • Download het formulier ondersteuningsverklaring, print het uit en vul het in. De politieke partij kan u ook het ingevulde formulier geven.
  • Bij de verkiezingsbalie controleert een medewerker of u kiesrecht hebt voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. En of u in Leiden woont.
  • U ondertekent het helemaal ingevulde formulier ondersteuningsverklaring waar de medewerker van de balie bij is.
  • U kunt voor beide verkiezingen voor maximaal één politieke partij een ondersteuningsverklaring afleggen. Deze ondersteuningsverklaring kunt u later niet meer intrekken.
  • De medewerker zet een stempel op het formulier.
  • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij komt.