Veranderingen muziekeducatie

De gemeente Leiden werkt samen met BplusC aan een nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg. Het wordt een modern, duurzaam en verbindend cultuurhuis. Een betaalbare, multifunctionele en duurzame plek waar zo veel mogelijk Leidenaren van jong tot oud met muziek bezig kunnen zijn.

Zowel de Muziekschool (Rapenburg), als het Muziekhuis (Middelstegracht) gaan verhuizen naar het pand aan de Hazewindsteeg. Door de muzieklessen te verplaatsen naar het Leidse Schouwburg-complex, wordt het pand beter benut. In de nieuwe situatie kan er een verbinding gemaakt worden met cultuur- en muziekeducatie op en naast het podium.

Onderzoeken

De gemeente heeft in de afgelopen maanden samen met BplusC en de onderhuurders van het huidige Muziekhuis aan de Middelstegracht een programma van eisen opgesteld en diverse onderzoeken laten uitvoeren. Zo is er onder andere een bouwhistorisch onderzoek en een archeologisch onderzoek gedaan. Natuurlijk is er ook aandacht voor zaken als geluid, fietsparkeren en de inrichting van de openbare ruimte. Uit deze uitwerking is ook naar voren gekomen dat het programma van de nieuwe muziekschool alleen past in het huidige gebouw aan de Hazewindsteeg als het eerst flink wordt verbouwd. Dat kost meer geld dan eerder was voorzien.

Een van de uitgangspunten van de nieuwe muziekschool was dat er geld bespaard kon worden; door de twee verouderde panden aan de Middelstegracht en het Rapenburg na de verhuizing te verkopen. En door de 2 locaties samen te voegen. Maar door de onverwachte extra (ver)bouwkosten van het gebouw aan de Hazewindsteeg en de prijsstijging van bouwmaterialen moet er eerst een financieel onderzoek gedaan worden om te kijken of dit uitgangspunt nog haalbaar is.

Planning

Kaderbesluit raad

1e kwartaal 2025

Uitvoeringsbesluit

4e kwartaal 2026

Start verbouw

1e kwartaal 2027

Opleveren en verhuizing

1e kwartaal 2028

Meer informatie

Hoofdproject:

Veranderingen bibliotheek

De bibliotheek op de Nieuwstraat is wat betreft inrichting en concept verouderd. Samen met BplusC werkt de gemeente Leiden daarom...