Veranderingen muziekeducatie

De gemeente Leiden is samen met BplusC gestart met een project voor een nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg.

De muziekeducatie met alles wat daarbij hoort, verhuist naar het voormalige pand van de Leidse Volksuniversiteit op de hoek van de Oude Vest en de Hazewindsteeg. Daar komt een betaalbare, multifunctionele en duurzame plek waar zo veel mogelijk Leidenaren van jong tot oud met muziek bezig kunnen zijn. Zowel de Muziekschool, gevestigd aan het Rapenburg, als het Muziekhuis, gevestigd aan de Middelstegracht, gaan verhuizen naar het pand aan de Hazewindsteeg.

Door de muzieklessen te verplaatsen naar het Leidse Schouwburg-complex, wordt het pand beter benut. Nu wordt de Schouwburg meestal alleen gebruikt bij voorstellingen of besloten bijeenkomsten. In de nieuwe situatie kan er een verbinding gemaakt worden met cultuur- en muziekeducatie op en naast het podium.

Onderzoeken

Voor het zover is moet er nog veel verbouwd worden op de huidige locatie. De gemeente werkt nu aan een programma van eisen en doet diverse onderzoeken om te zien of alles mogelijk is. Zo wordt er onder andere een bouwhistorisch onderzoek en een archeologisch onderzoek gedaan. Natuurlijk is er ook aandacht voor zaken als geluid, fietsparkeren en de inrichting van de openbare ruimte.

Planning

Deze projectfase wordt naar verwachting eind 2023 afgerond. In de volgende fase is de aanbesteding voor het ontwerp en de verbouwing. Van al deze zaken zult u in en rondom het pand nog niks zien. De daadwerkelijke verbouwing start naar verwachting in 2025 en de verhuizing zal dan in de zomer van 2026 zijn.

Planning

Kaderbesluit raad

1e kwartaal 2024

Uitvoeringsbesluit

2024

Start verbouw

2025

Opleveren en verhuizing

2026

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

Veranderingen bibliotheek

De bibliotheek op de Nieuwstraat is wat betreft inrichting en concept verouderd. Samen met BplusC werkt de gemeente Leiden daarom...