Veranderingen bibliotheek

De bibliotheek op de Nieuwstraat is wat betreft inrichting en concept verouderd. Samen met BplusC werkt de gemeente Leiden daarom aan de modernisering van de bibliotheek.

Een moderne bibliotheek is meer dan een plek waar boeken worden uitgeleend. Het is ook een ontmoetingsplek voor een leven lang leren. En voor het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden, creativiteit, samenwerken. Een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen graag komen. De nieuwe bibliotheek is een maatschappelijke huiskamer.

Scenario’s

De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar betere huisvesting van BplusC. Hierin is onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van de bibliotheek op de huidige plek of op andere locaties in de binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor de huidige locatie Nieuwstraat 4. De gemeenteraad heeft gevraagd om drie scenario’s uit te werken:

  1. Vernieuwing van de bibliotheek binnen het beschikbare budget.
  2. Een moderne bibliotheek met een standaard en functioneel afwerkingsniveau.
  3. Een moderne bibliotheek met een hoogwaardig afwerkingsniveau.

De drie scenario’s worden in de eerste helft van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gekozen scenario wordt vervolgens verder uitgewerkt. Daar willen we de directe omgeving en de gebruikers van de bibliotheek bij betrekken.

Planning

Scenariokeuze

2e kwartaal 2024

Kaderbesluit raad

1e kwartaal 2025

Uitvoeringsbesluit

4e kwartaal 2026

Start verbouw

1e kwartaal 2027

Oplevering en verhuizing

1e kwartaal 2028

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Deelproject(en):

Veranderingen muziekeducatie

De gemeente Leiden werkt samen met BplusC aan een nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg. Het wordt een modern, duurzaam en...