Wijkenvisie RoMe

Deelproject van Meerburg

Via de wijkaanpak worden inwoners gestimuleerd om mee te denken over de toekomst van hun wijk. Ze krijgen zo de kans om met steun van gemeente of andere partners in de wijk zich in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid in hun buurt.

Wijkenvisie Meerburg-Roomburg

Hoe willen bewoners dat hun wijk er over 15 jaar uitziet en wat is er nodig om dit te bereiken? Hiervoor hebben de wijkbewoners van Meerburg-Roomburg een wijkenvisie gemaakt. Deze wijkvisie is een inspiratiebron, waarbij de wijkverenigingen van Meerburg en Roomburg, Stichting Mooi Matilo, RK-Zorgcentrum Roomburgh, Libertas Leiden en de gemeente samen werken om dit toekomstbeeld waar te maken.

Visie 2030

Meerburg en Roomburg zijn wijken waar het rustig wonen is vlakbij de binnenstad. Voor de dagelijkse boodschappen hoef je de wijk niet uit. De wijken hebben een groen karakter en kinderen kunnen er fijn buiten spelen. Ook voor de oudere kinderen is er voldoende te doen. Voorzieningen zijn eenvoudig bereikbaar voor ouderen zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het is een inclusieve wijk; iedereen mag meedoen en burenhulp is heel gewoon. Het koffie- en theehuis is een centrale ontmoetingsplaats aan de rand van het archeologisch park Matilo waar wijkbewoners, mensen uit de omgeving en bezoekers aan het park terechtkunnen voor een kopje koffie, een lunch of een high tea. Tenminste eenmaal per maand is er in het Park een akoestisch concert, een voorstelling van het buurttheater of een andere culturele festiviteit. De woningen zijn comfortabel en energiezuinig en er is voldoende keuze voor iedereen, ook voor mensen met een smalle beurs. De energie voor de woningen wordt duurzaam geproduceerd.

Met de bus of de fiets kun je nog steeds snel en makkelijk naar het centrum komen. Het verkeer en het groen zorgen ervoor dat het niveau van fijnstof en geluid op een aanvaardbaar niveau is. JDBV Matilo wordt voor de 1e keer Nederlands kampioen jeu-de-boules.

Thema’s wijkenvisie

De thema’s uit de wijkenvisie RoMe zijn:

  1. Diversiteit en ontmoeting: Roomburg en Meerburg zijn divers. De bewoners willen dit ook zo houden. In de wijkenvisie staan ideeën om elkaar nog meer te ontmoeten. Een grote wens is een koffie- of theehuis.
  2. Kindvriendelijk: Hoog op het prioriteitenlijstje staat het betrekken van jongeren bij ontwikkelingen in de wijk.
  3. Versterken voorzieningen: Roomburg en Meerburg hebben een aantal voorzieningen die belangrijk zijn voor de wijk. De belangrijkste voorzieningen zijn:Openbare basisschool De Arcade (Roomburg), Zorgcentrum Roomburgh (Meerburg), Huis van de Buurt Matilo (Meerburg), Park Matilo (beide wijken), Winkels IJsselkade (Meerburg)
  4. Mens en milieuvriendelijk: Mensen blijven langer gezond wanneer ze zo lang en zelfstandig mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom wordt ook gekeken naar de inrichting van het openbaar gebied tussen zorgcentrum Roomburgh, Huis van de Buurt Matilo en speeltuin buitenruimte Huis van de buurt (Meerburg) en de winkels aan de IJsselkade. Roomburg is gebouwd als milieuvriendelijke wijk, dit kan nog verder versterkt worden. Ook Meerburg moet veel milieuvriendelijker worden, wil het een toekomstbestendige wijk zijn.
  5. Verkeer en Bereikbaarheid: bij alle bijeenkomsten en de wijktafel zijn verschillende aspecten van de bereikbaarheid en de verkeerssituatie van Meerburg en Roomburg aan de orde gekomen. De bewoners willen snelheidsbeperkende maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. In 2020 wordt de verkeersveiligheid in de Minervalaan vergroot door groen.

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

Meerburg

De wijk Meerburg is in ontwikkeling. De komende jaren werken de gemeente en woningbouwcorporaties Portaal en de Sleutels samen aan...