Gooimeerlaan 25

De gemeente onderzoekt of op het terrein van de voormalige brandweerkazerne tijdelijke woningbouw voor verschillende doelgroepen kan komen.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de locatie te ontwikkelen voor tijdelijke woningbouw voor opvang van Oekraïense vluchtelingen en doelgroepen die moeilijk aan huisvesting kunnen komen. Zoals statushouders, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en jongeren. Er wordt onder meer gekeken naar parkeren en groen in de buurt, de financiën en of het past in het bestemmingsplan. De inbreng van de omwonenden wordt uiteraard ook meegenomen.

Tijdelijke invulling (15 jaar)

Op deze locatie is in de Omgevingsvisie Leiden 2040 een treinstation gepland. Het is nog niet besloten of dat station er ook echt komt, maar daar wordt rekening mee gehouden in de plannen voor dit project. De woningen die er nu zouden kunnen komen zijn dus tijdelijk en blijven naar verwachting niet langer dan 15 jaar op deze plek staan.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgerond?

Een rapport met drie varianten wordt aan de bestuurders gepresenteerd en zij besluiten hoe en voor welke doelgroep(en) dit vervolgens uitgewerkt wordt.

Wijkvereniging

De Wijkvereniging Merenwijk is nauw betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. 

Planning en projecten

Bepalen variant en doelgroep(en)

4e kwartaal 2023

Start voorbereidingsfase

4e kwartaal 2023

Oplevering

eind 2024

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.