Omgevingsvisie Leiden 2040

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040.

Een omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en duurzame bouw van woningen en kantoren zijn keuzes op hoofdlijnen nodig. Deze onderwerpen staan niet los van elkaar. Vandaar dat er één samenhangend verhaal is. Dat is de omgevingsvisie.

De Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1 is op de plattegrond van Leiden ingetekend.

Gemeenteraad beslist over nieuwe Omgevingsvisie

De huidige Omgevingsvisie (versie 1.0) wordt aangepast. Op 6 juli heeft het college van B en W de nieuwste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1) en bijbehorende stukken aangeboden aan de gemeenteraad. In april lagen de ontwerp-omgevingsvisie en de OmgevingsEffectrapportage ter inzage.

Alle stukken staan op de besluitenlijst van 13 juli met besluitnummer 21.0358. De nieuwe Omgevingsvisie is ook rechtstreeks te downloaden.

De gemeenteraad behandelt de Omgevingsvisie Leiden 2040 van eind augustus t/m oktober 2021. Tot vaststelling geldt de eerdere Omgevingsvisie versie 1.0.

Eerdere versie

De gemeenteraad heeft voor de zomer van 2019 een eerdere versie van de Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie Leiden 2040, vastgesteld. Uit de vele gesprekken met de stad over de Omgevingsvisie kwamen toen zeven Leidse waarden en zes verhaallijnen gekomen. Die zijn nu in de tweede versie (1.1) verwerkt tot één verhaal.

De tweede versie van de Omgevingsvisie:

  • is aangevuld met nieuw vastgesteld beleid op hoofdlijnen over onder andere duurzame mobiliteit, economie, energietransitie.  
  • heeft een uitgebreide milieueffectenrapportage, genaamd omgevingseffectrapportage.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Nieuwe versie Omgevingswet aangeboden aan de gemeenteraad

    Op 13 juli is de nieuwste versie (1.1) van de Omgevingsvisie Leiden 2040 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

    Lees meer

#doculijst