Omgevingsvisie Leiden 2040

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de omgevingsvisie Leiden 2040.

Een omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en duurzame bouw van woningen en kantoren zijn keuzes op hoofdlijnen nodig. Deze onderwerpen staan niet los van elkaar. Vandaar dat er één samenhangend verhaal komt. Dat is de omgevingsvisie.

Eerste versie

De gemeenteraad heeft voor de zomer van 2019 de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 vastgesteld. Uit de vele gesprekken met de stad over de omgevingsvisie zijn zeven Leidse waarden en zes verhaallijnen gekomen. In de toekomst willen we die behouden en het liefst versterken. De inspraaknota is terug te lezen onder downloads.

Webtalk 27 oktober

 • Kijk en luister de webtalk over de omgevingsvisie terug via Youtube.
 • Vul tot en met 11 november de enquête in. Let op: u moet hiervoor inloggen op doemee.leiden.nl

Vervolg

Nu worden er keuzes gemaakt om tot één verhaal te komen. Ook bij deze stap worden inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partijen betrokken. De gemeente licht de keuzes toe. We vragen u wat u aanspreekt, waar uw zorgen zitten, waar u een rol ziet voor uzelf en wat de belangrijkste activiteiten zijn die prioriteit hebben?

 • Op doemee.leiden.nl komt begin november een enquête.
 • De gemeente spreekt samenwerkingspartners en belangengroepen.

Doorontwikkeling

De tweede versie van de omgevingsvisie:

 • wordt aangevuld met nieuw vastgesteld beleid op hoofdlijnen over onder andere duurzame mobiliteit, economie, energietransitie.  
 • krijgt een uitgebreide milieueffectenrapportage, genaamd omgevingseffectrapportage.
 • wordt uiteindelijk ontsloten in het nieuwe landelijke digitale omgevingsloket.

Contact

De gemeente nodigt iedereen uit om met de Omgevingsvisie mee te denken. Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Praat mee over Leiden 2040

  Om tot de Omgevingsvisie Leiden 2040 worden keuzes gemaakt. Graag licht de gemeente deze keuzes toe. Praat mee vanuit huis tijdens de digitale webtalk op 27 oktober.

  Lees meer
 • Vaststelling Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.0)

  De gemeenteraad stemde op 15 juli 2019 voor de Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0 versie (raadsvoorstel RV 19.0068).

  Lees meer