Omgevingsvisie Leiden 2040

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in heel Nederland in. Iedere gemeente moet dan een Omgevingsvisie hebben. Dit is een toekomstplan voor de hele stad. In Leiden is de Omgevingsvisie samen met inwoners en ondernemers gemaakt. De Leidse Omgevingsvisie beschrijft onze plannen en doelen voor verschillende onderwerpen.

Per onderwerp zijn er keuzes gemaakt. Denk hierbij aan keuzes over onder andere de energietransitie, klimaatadaptatie (aanpassen aan het veranderende klimaat), bereikbaarheid en duurzame bouw van woningen en kantoren. Al deze onderwerpen hebben met elkaar te maken en bekijken we daarom in samenhang. 

Onderwerpen bekijken in samenhang

In Leiden willen we bijvoorbeeld een netwerk van waterwegen en groene verbindingen voor mens en dier. Op die manier kunnen we in de stad een lange wandeling maken door het park, zoals het Singelpark. En hebben vogels, vlinders, bijen en andere dieren routes in de stad om naar voedsel te zoeken. Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven in Leiden.

De Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1 is op de plattegrond van Leiden ingetekend.

Als er nieuwe plannen zijn, dan passen we de Leidse Omgevingsvisie aan. Ook dan nodigen we bewoners en ondernemers in Leiden uit om mee te denken. Er is in november 2021 een vernieuwde versie van de Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De Omgevingsvisie is toen aangevuld met:

 • nieuwe beleidsregels over duurzame mobiliteit, economie, energietransitie.  
 • een uitgebreid verslag over effecten op milieu en de omgeving.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.1.) vastgesteld

  Begin november 2021 heeft de gemeenteraad de tweede versie van de Omgevingsvisie vastgesteld.

  Lees meer
 • Tweede versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 van kracht

  Op 9 november is de nieuwste versie (1.1) van de Omgevingsvisie Leiden 2040 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze versie vervangt de eerdere versie (1.0).

  Lees meer

#doculijst