Omgevingsvisie Leiden 2040

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040.

Een omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en duurzame bouw van woningen en kantoren zijn keuzes op hoofdlijnen nodig. Deze onderwerpen staan niet los van elkaar. Vandaar dat er één samenhangend verhaal is. Dat is de omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1 is op de plattegrond van Leiden ingetekend.

Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.1) vastgesteld

Begin november 2021 heeft de gemeenteraad de tweede versie van de Omgevingsvisie vastgesteld. Na behandeling in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en de gehele gemeenteraad zijn een aantal aanpassingen gedaan op het stuk dat het college in juli aan de gemeenteraad aanbood. De aanpassingen zijn verwerkt tot een definitieve Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1) (pdf, 5,00 mb).

Eerdere versie

De gemeenteraad heeft voor de zomer van 2019 een eerdere versie van de Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie Leiden 2040, vastgesteld. Uit de vele gesprekken met de stad over de Omgevingsvisie kwamen toen zeven Leidse waarden en zes verhaallijnen gekomen. Die zijn nu in de tweede versie (1.1) verwerkt tot één verhaal.

De tweede versie van de Omgevingsvisie:

 • is aangevuld met nieuw vastgesteld beleid op hoofdlijnen over onder andere duurzame mobiliteit, economie, energietransitie.  
 • heeft een uitgebreide milieueffectenrapportage, genaamd omgevingseffectrapportage.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.1.) vastgesteld

  Begin november 2021 heeft de gemeenteraad de tweede versie van de Omgevingsvisie vastgesteld.

  Lees meer
 • Tweede versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 van kracht

  Op 9 november is de nieuwste versie (1.1) van de Omgevingsvisie Leiden 2040 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze versie vervangt de eerdere versie (1.0).

  Lees meer

#doculijst