Omgevingsvisie Leiden 2040

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de omgevingsvisie Leiden 2040.

Een omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en duurzame bouw van woningen en kantoren zijn keuzes op hoofdlijnen nodig. Deze onderwerpen staan niet los van elkaar. Vandaar dat er één samenhangend verhaal is. Dat is de omgevingsvisie.

De Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1 is op de plattegrond van Leiden ingetekend.

Ontwerp ter inzage

De Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.1) en het bijbehorende OmgevingsEffectRapport is door het college van B en W vrijgegeven voor inspraak. Van 2 april tot en met 15 mei kunt u reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie.

Alle stukken staan op de besluitenlijst van 23 maart. Of lees de samenvatting (pdf, 0,93 mb).

Eerdere versie

De gemeenteraad heeft voor de zomer van 2019 een eerdere versie van de Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie Leiden 2040, vastgesteld. Uit de vele gesprekken met de stad over de omgevingsvisie kwamen toen zeven Leidse waarden en zes verhaallijnen gekomen. Die zijn nu in de tweede versie (1.1) verwerkt tot één verhaal.

De tweede versie van de omgevingsvisie:

 • is aangevuld met nieuw vastgesteld beleid op hoofdlijnen over onder andere duurzame mobiliteit, economie, energietransitie.  
 • heeft een uitgebreide milieueffectenrapportage, genaamd omgevingseffectrapportage.
 • wordt uiteindelijk ontsloten in het nieuwe landelijke digitale omgevingsloket.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Ontwerp Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak

  Het Ontwerp Omgevingsvisie Stad van Ontdekkingen en kloppend hart van de regio ligt van 2 april tot en met 14 mei ter inzage.

  Lees meer
 • Praat mee over Leiden 2040

  Om tot de Omgevingsvisie Leiden 2040 worden keuzes gemaakt. Graag licht de gemeente deze keuzes toe. Praat mee vanuit huis tijdens de digitale webtalk op 27 oktober.

  Lees meer
 • Vaststelling Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.0)

  De gemeenteraad stemde op 15 juli 2019 voor de Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0 versie (raadsvoorstel RV 19.0068).

  Lees meer