Over het Energiepark (Nuon gebied)

fotografie: buro JP
Nuon

 Het Energiepark (Nuon-gebied) is één van de geprioriteerde deelprojecten van het Singelpark. De ontwikkeling van het Nuon-gebied kent veel complexe vraagstukken en afhankelijkheden die er toe hebben geleid dat dit een achtergebleven, ontweken en vergeten plek in de binnenstad is geworden.

Met de aanpak van het gebied ontstaan mogelijkheden om de in slechte staat verkerende gemeentelijke monumenten te behouden, de sociaal onwenselijke entree voor dak- en thuislozen te verbeteren en de slechte perspectieven voor verhuurbaarheid van bestaande gemeentelijke panden om te buigen.

De urgentie én kansen om dit gebied nu op te pakken is groot. Met de investeringsambitie van het Singelpark is er nu de kans om een inspirerende en waardevolle openbare plek terug te geven aan de stad.

Essentieel voor het welslagen van deze gebiedsontwikkeling is een integrale aanpak waarin samenwerking met bestaande en nieuwe partners uit de stad centraal staat. We beogen een integrale en gefaseerde aanpak die op de korte termijn tastbare resultaten gaat opleveren. Vanuit haalbare eerste stappen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief.  

Intentieovereenkomst panden Energiepark en Scheltemacomplex

ondertekening intentieovereenkomst
ondertekening intentieovereenkomst

De gemeente Leiden en MeyerBergman Erfgoed Groep ondertekenden vrijdag 2 juni een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van panden in het Energiepark en het Scheltemacomplex. Met de overeenkomst spreken beide partijen af te onderzoeken hoe de panden in Energiepark en het Scheltemacomplex kunnen worden getransformeerd tot een bruisende plek waar cultuur, creativiteit en duurzaamheid centraal staan.

MeyerBergman Erfgoed Groep heeft een voorstel gemaakt voor de herontwikkeling van de panden in het Energiepark en het Scheltemacomplex waarbij cultuur, creativiteit en duurzaamheid voorop staan. Het Scheltemacomplex wordt de schakel tussen Cultuurkwartier, Energiepark en de Lammermarkt. Dit biedt mogelijkheden voor een versterking en verbinding van het culturele aanbod in Leiden.                

De intentieovereenkomst is het startpunt om de haalbaarheid van het marktinitiatief te onderzoeken. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met de huurders van de panden waar onder andere Stichting de Binnenvest en Veenfabriek, relevante stadspartners, omwonenden en de Vrienden van het Singelpark. Als na de zomer blijkt dat de plannen haalbaar zijn en kunnen rekenen op draagvlak, zal de gemeente het verkooptraject aan Meyer Bergman Erfgoed Groep ingang zetten. 

Meer informatie kunt u hier in het voorstel nalezen of bekijk de website www.watergasfabriek.nl

fotografie buro JP
fotografie buro JP
Erfgoed Leiden
Erfgoed Leiden

Definitief Ontwerp Energiepark

Afgelopen januari is het definitief ontwerp van het Energiepark vastgesteld.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?