Uitvoeringsbesluit deelproject Vijfhoven aangeboden aan gemeenteraad

18 maart 2024

Op 14 november 2023 heeft het college van  burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit voor het deelproject Vijfhoven ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Zie: www.leiden.nl/collegebesluiten.

De belangrijkste punten in het uitvoeringsbesluit zijn:

  • In het gebied Vijfhoven komt een bouwblok met ongeveer 40-50 woningen en ruimte voor een nieuwe kinderopvang die de bestaande kinderopvang aan de Meerhof gaat vervangen. De ontwikkelaar van het bouwblok wordt via een aanbesteding gekozen.
  • In het gebied Vijfhoven komt een nieuw openbaar speelpark. Het ontwerp van het speelpark wordt in nauw overleg met de kinderen en jeugd uit de buurt gemaakt.

We verwachten dat de gemeenteraad het uitvoeringsbesluit deelproject Vijfhoven in december gaat bespreken. Met het uitvoeringsbesluit neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over de plannen en het budget dat nodig is voor de uitvoering ervan. U kunt bij de vergadering aanwezig zijn. De agenda van de gemeenteraad vindt u op https://leiden.parlaeus.nl/app/.