Reacties mogelijk op collegebesluiten

20 januari 2023

Voor de uitbreiding betaald parkeren heeft het college twee besluiten genomen waar tot begin maart een reactie op mogelijk is.

Als eerste het aanwijzingsbesluit waarin de grenzen van de parkeervergunningzones worden bepaald. Dit zijn de zones C1 t/m C4 in het uitbreidingsgebied. Vergunninghouders kunnen alleen in hun eigen parkeerzone de parkeervergunning gebruiken. Dit besluit is gepubliceerd op Overheid.nl en wordt na zes weken definitief. Tot die tijd kan bezwaar worden gemaakt. Hoe dat werkt, staat onderaan op de webpagina op Overheid.nl uitgelegd.

Als tweede het collegebesluit waarin de locaties van de rode-kap-automaten (officieel: rode-band-parkeerautomaten) in de nieuwe zone C worden bepaald. Hier is de parkeervergunning niet geldig om kortparkeerders voorrang te geven. Er komen rode-kap-automaten bij de winkelcentra Diamantplein en Wagnerplein. Inspraakreacties kunnen tot en vrijdag 2 maart worden ingediend. De tekst van het besluit en hoe de inspraak werkt, staat op www.leiden.nl/inspraak.